ปฏิทินผลไม้ ปฏิทินปี 2566 แจกฟรี

ปฏิทินปี 2566 ไม้ผลที่ปลูกและบริโภคกันในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ปลูกและพัฒนาสายพันธุ์จนมีความหลากหลายของรูปลักษณ์และรสชาติ ไปดูกันว่าเดือนไหนเป็นช่วงของผลไม้อะไรบ้าง จาก ปฏิทินผลไม้

ปฏิทินปี 2566 เดือนมกราคม ปฏิทิน 2566

มะขามหวาน/มะขามป้อม/องุ่น/ฝรั่ง/สตรอว์เบอร์รี/มะพร้าว

มะขามหวาน เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

มะขามป้อม 2-5 ปี เริ่มให้ผลผลิต

องุ่น เริ่มออกดอกหลังปลูก 120 วัน

สตรอว์เบอร์รี เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

ฝรั่ง เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

มะพร้าว อายุประมาณ 3 ปี เริ่มให้ผลผลิต ปฏิทินผลไม้

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ปฏิทิน 2566

เดือนกุมภาพันธ์

เสาวรส/มะขามป้อม/องุ่น/ชมพู่ กล้วยหอม/สตรอว์เบอร์รี

เสาวรส อายุประมาณ 5-7 เดือน เริ่มให้ผลผลิต

มะขามป้อม  2-5 ปี เริ่มให้ผลผลิต

องุ่น  เริ่มออกดอกหลังปลูก 120 วัน

ชมพู่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 25-30 วัน

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

สตรอว์เบอร์รี  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ปฏิทิน 2566

เดือนมีนาคม

ทับทิม/มะม่วงมหาชนก/ขนุน/แตงโม/กล้วยน้ำหว้า/กล้วยหอม

ทับทิม  1-3 ปี เริ่มให้ผลผลิต

มะม่วงมหาชนก  ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 100-115 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

แตงโม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน

กล้วยน้ำว้า  หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ปฏิทิน 2566

เดือนเมษายน

ทับทิม/มะไฟ/ลิ้นจี่/ขนุน/ชมพู่/แตงโม/สับปะรด/กล้วยหอม

ทับทิม  1-3 ปี เริ่มให้ผลผลิต

มะไฟ อายุประมาณ 4-5 ปี เริ่มให้ผลผลิต

ลิ้นจี่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

ชมพู่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 25-30 วัน

แตงโม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน

สับปะรด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังออกผล 6 เดือน

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ปฏิทิน 2566

เดือนพฤษภาคม

หม่อน/ทุเรียน/เงาะ/ขนุน/สับปะรด

หม่อน  อายุประมาณ 2 ปี เริ่มให้ผลผลิตเต็มที่

ทุเรียน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

เงาะ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

สับปะรด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังออกผล 6 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ปฏิทิน 2566

เดือนมิถุนายน

ทุเรียน/มังคุด/เงาะ/กระท้อน/ขนุน/มะละกอ/สับปะรด

ทุเรียน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

มังคุด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

เงาะ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

กระท้อน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 130-150 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

มะละกอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

สับปะรด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังออกผล 6 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนกรกฎาคม

สตาร์แอ๊ปเปิ้ล/น้อยหน่า/ส้มโอ/ส้มเขียวหวาน/ฝรั่ง/กล้วยไข่/กล้วยน้ำว้า

สตาร์แอ๊ปเปิ้ล อายุประมาณ 5-6 ปี เริ่มให้ผลผลิต

น้อยหน่า  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

ส้มโอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 210 วัน

ส้มเขียวหวาน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 8-10 เดือน

ฝรั่ง เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

กล้วยไข่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ 60-70 วัน

กล้วยน้ำว้า  หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนสิงหาคม

ลองกอง/น้อยหน่า/ลำใย/มะเฟือง/ส้มโอ/ฝรั่ง/กล้วยหอม

ลองกอง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

น้อยหน่า  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

ลำใย  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 180-210 วัน

มะเฟือง  2-3 ปี เริ่มให้ผลผลิต

ส้มโอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 210 วัน

ฝรั่ง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนกันยายน

ลองกอง/มะเฟือง/ส้มโอ/ฝรั่ง/องุ่น/กล้วยน้ำว้า /กล้วยไข่/กล้วยหอม

ลองกอง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

มะเฟือง  2-3 ปี เริ่มให้ผลผลิต

ส้มโอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 210 วัน

ฝรั่ง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

องุ่น เริ่มออกดอกหลังปลูก 120 วัน

กล้วยน้ำว้า หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

กล้วยไข่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ 60-70 วัน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนตุลาคม

มะกอกน้ำ/ฝรั่ง/ขนุน/มะเฟือง/องุ่น/กล้วยน้ำว้า/กล้วยหอม

มะกอกน้ำ  อายุประมาณ 1 ปี เริ่มให้ผลผลิต

ฝรั่ง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

มะเฟือง  2-3 ปี เริ่มให้ผลผลิต

องุ่น  เริ่มออกดอกหลังปลูก 120 วัน

กล้วยน้ำว้า  หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนพฤศจิกายน

แตงโม/ละมุด/มะขามป้อม/องุ่น/ฝรั่ง/มะละกอ/สับปะรด/กล้วยน้ำว้า/กล้วยไข่

แตงโม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน

ละมุด  อายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน

มะขามป้อม  2-5 ปี เริ่มให้ผลผลิต

องุ่น  เริ่มออกดอกหลังปลูก 120 วัน

ฝรั่ง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

มะละกอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

สับปะรด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังออกผล 6 เดือน

กล้วยน้ำว้า หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

กล้วยไข่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ 60-70 วัน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

เดือนธันวาคม

แตงโม/ขนุน/ส้มเขียวหวาน/สับปะรด/ชมพู่/มะละกอ/ละมุด/มะขามป้อม/ฝรั่ง/

กล้วยน้ำว้า/กล้วยหอม

แตงโม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน

ขนุน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

ส้มเขียวหวาน  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 8-10 เดือน

สับปะรด  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังออกผล 6 เดือน

ชมพู่  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 25-30 วัน

มะละกอ  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน

ละมุด  อายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน

มะขามป้อม  2-5 ปี เริ่มให้ผลผลิต

ฝรั่ง  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน

กล้วยน้ำว้า  หลังตัดปลี 70-80 วันเริ่มสุก

กล้วยหอม  เริ่มเก็บเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 10-11 เดือน

แจกฟรี!!! ปฏิทินบ้านและสวน 2566/2023 ปฏิทินปี 66

ภาพ : อภิรักษ์ สุขสัย, ธนกิตต์ คำอ่อน, แทนไท แก้วพิชัย


หากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ในสวน ติดตามเพิ่มเติมได้จาก Garden&Farm vol.7

ผลไม้ในสวน