ตาราง “การดูแลสวน” ในหนึ่งปีที่จำเป็นต้องทำ

การดูแลสวน นั้น ไม่มีวิธีการตายตัว ลองนำข้อมูลนี้ไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นคร่าวๆ ว่า คุณต้องทำอะไรตอนไหนบ้าง

การดูแลสวน ที่นำมาเสนอนี้เป็นข้อมูลสำหรับต้นไม้ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ที่จำเป็นต้องทำรายวัน ตลอดจนรายปี ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานจริงต้องอาศัยการสังเกต เรียนรู้ และยืดหยุ่นตามความเหมาะสมสำหรับต้นไม้แต่ละชนิด ที่อาจจะต้องการการดูแลมากน้อยเป็นพิเศษต่างกันไป

chp141202-016

 

 

table care

จะเห็นได้ว่า การดูแลสวน มีหลายวิธี เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างการรดน้ำใส่ปุ๋ย ยาวไปถึงลอกท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดจากใบไม้ที่ร่วงล่นทับถมกันนั้นเอง หากดูแลแต่ละสวนอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอก็จะทำให้สวนรอบบ้านเรา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สวยงามสดใสได้


ไปดูวิธีดูแลสวนในช่วงฤดูต่างๆ

เคล็ดไม่ลับในการรดน้ำต้นไม้