โครงการ Ready to Read “คนไทยต้องได้อ่าน”

โครงการ Ready to Read “คนไทยต้องได้อ่าน” จัดคาราวานหนังสือ นำโดยผู้บริหารอมรินทร์ กรุ๊ป และ ผู้บริหารจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมส่งมอบหนังสือในโครงการฯ ให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สำหรับโครงการ Ready to Read “คนไทยต้องได้อ่าน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหนังสือดี มีคุณภาพที่หลากหลายให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ทั่วถึง พัฒนานิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่ประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินโครงการในปีแรกนี้ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , โครงการปัณณ์รัก ปันรู้ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด , บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครืออมรินทร์

โดยสามารถส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุด ได้ทั้งสิ้น 100 แห่ง รวมหนังสือกว่า 50,000 เล่ม ครอบคลุมทุกภุมิภาคทั่วประเทศ นับว่าเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างยิ่ง และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป “เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้และไม่ควรมีใครห่างไกลหนังสือ”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ready to Read “คนไทยต้องได้อ่าน” 

หรือ สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม โทร.02-423-9999 ต่อ 6555 และ 6556

#readytoread #คนไทยต้องได้อ่าน #amaringroup #JnTExpressth #kokoyothailand #ปัณณ์รักปันรู้

#Phoenixnext #BITEC #AmarinTV #ร้านนายอินทร์ #บ้านและสวน #บ้านและสวนExplorersClub

#ngthai