รวมต้นไม้น้ำยอดนิยม ที่เลี้ยงง่ายและเทคนิคการจัดสวนตู้ปลา

หลังจากคิดจะเลี้ยงปลาตามที่ต้องการได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ผู้ที่เริ่มเลี้ยงควรคำนึงถึง คือการเลือกซื้อตู้ปลาและตกแต่งตู้ปลาให้เป็นสวนดูสวยงาม ซึ่งการจัดสวนตู้ปลาก็มีรายละเอียดมากมาย โดยเฉพาะการเลือกซื้อต้นไม้น้ำ  ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ ดังนี้

ต้นไม้น้ำ

สวนในตู้ไม้น้ำโดย คุณอิทธิพงษ์ ดีวรรณ จากการประกวดสวนในตู้ไม้น้ำ งานบ้านและสวนแฟร์2020

1. วางแปลนของสวนในตู้ปลา โดยกำหนดตำแหน่งที่ปลูก ต้นไม้น้ำ แต่ละชนิดตามความสูงต่ำ ขนาดทรงพุ่ม และสีสัน เพื่อกำหนดตำแหน่งของไม้ประธานและไม้รอง

2. จดบันทึกชื่อพรรณไม้ที่ต้องการ พร้อมศึกษาความต้องการของพืชแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นความเข้มแสง วัสดุปลูก คุณภาพน้ำ ทั้งอุณหภูมิ ความเป็นกรด – ด่าง เป็นต้น รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ใช้ สิ่งสำคัญคือ ความยากง่ายในการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา

3. สำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงและมีงบประมาณไม่มาก ควรเลือกตู้ที่ไม่ใหญ่เกินไป ประมาณ 24 – 30 นิ้ว พรรณไม้ราคาไม่แพงและสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่ายตายยาก อย่างต้นอเมซอน ผักเป็ดแดง พลับพลึงน้ำ อะนูเบียส เฟินรากดำใบใหญ่ เดหลี สาหร่ายฉัตร สาหร่ายเดนซ่า

4. พรรณไม้น้ำที่มีราคาถูก ถ้าไม่สวยถูกใจ อาจเลือกต้นที่สวยและมีราคาแพงไปปลูกบ้าง สิ่งสำคัญคือ ต้นต้องสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่บอบช้ำ หรือเป็นโรค

5. หลังจากซื้อพรรณไม้น้ำมาแล้ว หากยังไม่ปลูกเลี้ยงทันที ควรนำต้นแช่น้ำในภาชนะและวางในที่ที่ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ

สวนในตู้ไม้น้ำของคุณเอกธนัช อิศราธิกูล จากการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์2020

TIP

พรรณไม้น้ำมีความสามารถพิเศษอยู่ที่ลักษณะต้นและใบ โดยต้นที่เลี้ยงบนบก ลำต้นจะหนา ใบแข็ง ส่วนที่จมน้ำ ลำต้นจะอ่อน ใบพลิ้ว ดูสวยงามและมีราคาแพงกว่า หากซื้อต้นบนบกมาเลี้ยงแบบจมน้ำ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ กิ่งก้านใบที่งอกออกมาใหม่จะบางและอ่อนพลิ้วขึ้น

สวนในตู้ไม้น้ำของคุณชลธี จาตุรนต์รัศมี จากการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์2020

พรรณไม้น้ำที่นิยมใช้และปลูกง่าย

ผักเป็ดแดง พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ
ผักเป็ดแดง

1.ผักเป็ดแดง

อัลเทอแนนเทอรา เรเนคติอาย ‘เรด’

ชื่อวิทยาสตร์ Alternanthera reineckii ‘Red’

วงศ์ AMARANTHACEAE

ต้นไม้น้ำ โรทาลาอินดิคา,ห้วยชินสี พรรณไม้น้ำ
โรทาลาอินดิคา,ห้วยชินสี

2.โรทาลา อินดิกา

ชื่อวิทยาสตร์ Rotala indica

วงศ์ LYTHRACEAE

ต้นไม้น้ำ อเมซอนมาร์ทิอาย พรรณไม้น้ำ
อเมซอนมาร์ทิอาย

3.อะเมซอน เมเจอร์

อิชิโนโดรัส เมเจอร์

ชื่อวิทยาสตร์ Echinodorus major

วงศ์ ALISMATACEAE

เดนซา พรรณไม้น้ำ
เดนซา

4.สาหร่ายเดนซ่า

อิกเจเรีย เดนซ่า

ชื่อวิทยาสตร์ Egeria densa

วงศ์ HYDROCHARITACEAE

หญ้าลิ้นงูเห่า พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ
หญ้าลิ้นงูเห่า

5.หญ้างูเห่า

ลิลีออปซิส โนวี-ซีแลนเดีย

ชื่อวิทยาสตร์ Lilaeopsis novae-zelandiae

วงศ์ APIACEAE

เทปเกลียวสิงคโปร์ พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ
เทปเกลียวสิงคโปร์

6.เทปเกลียวเล็ก

วอลลิสเนอเรีย เอเชียติกาไบเวนซิส

ชื่อวิทยาศาสตร์ Vallisneria asiatica var. biwaensis

วงศ์ HYDROCHARITACEAE

ต้นไม้น้ำ โรทาลาอินดิคากรีน พรรณไม้น้ำ
โรทาลาอินดิคากรีน

7.โรทาลา อินดิกา เขียว

ชื่อวิทยาสตร์ Rotala indica ‘Green’

วงศ์ LYTHRACEAE

หางนกยูงใบยาว พรรณไม้น้ำ
หางนกยูงใบยาว

8.หางนกยูงใบยาว หรือ หลิวน้ำ

ไฮโกรฟิลา คอริมโบซา ‘อังกัสติฟอเลีย’

ชื่อวิทยาสตร์ Hygrophila corymbosa ‘Augustifolia’

วงศ์ ACANTHACEAE

ซาจิตทาเรียซูบูลาตา พรรณไม้น้ำ
ซาจิตทาเรีย ซับบูลาตา

9.ซาจิตทาเรีย ซับบูลาตา

ชื่อวิทยาสตร์ Sagittaria subulata

วงศ์ ALISMATACEAE


เขียน : ธิวลักษณ์ บุนนาค

สำนักพิมพ์บ้านและสวน

Aquatic Garden สวนในตู้ไม้น้ำ

สั่งซื้อได้ที่นี่

มาชม สวนตู้ไม้น้ำ ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ กัน