รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว!! การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1.ด้านเศรษฐกิจ

– Size M

– Size S & Micro

2.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

– หน่วยงานภาคเอกชน

– หน่วยงานภาครัฐ

– องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

– การออกแบบผลิตภัณฑ์

– การออกแบบบริการ

4. ด้านสื่อและการสื่อสาร

– ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

– ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

– องค์กรภาคเอกชน

– องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

 รางวัลที่ได้รับ

  • ผู้ชนะในแต่ละประเภท จะได้รับ ‘พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ จากผู้บริหารประเทศในวันนวัตกรรมแห่งชาติ
  • สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ NIA เป็นผู้จัด เช่น โครงการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการอบรมศักยภาพในหลากหลายมิติ
  • ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง

– เผยแพร่ผลงานในนิตยสารรางวัลนวัตกรรมจัดส่งทั่วประเทศ

– เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อแนวหน้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

– เข้าร่วมจัดแสดงผลงานกับ NIA ตลอดทั้งปี

รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านบาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

 

ดูรายละเอียดคู่มือการสมัครได้ที่นี่ 

จองติวเข้ม online private class และสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-0070-2999 (พัชรีนาถ) หรือ [email protected]