แจกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน จาก Young Architect ECO Home Contest

ใครมองหาแบบ บ้านประหยัดพลังงาน มาดาวน์โหลดได้ฟรีเลย มีแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้าง พร้อม BOQ

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี คลิกเลย

สร้างบ้านยุคนี้ต้องเน้นการประหยัดพลังงานและอยู่สบาย จึงเกิดโครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายในการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ การสร้างหรือปรับปรุงบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมกับทิศทางของดวงอาทิตย์และลม รวมถึงมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

แบบ บ้านประหยัดพลังงาน ที่ประกวดมี 2 ขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร และ 300 ตารางเมตร แบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศของโครงการนี้ รางวัลที่ 1 – 3 ได้นำมาพัฒนาโดยทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกดาวน์โหลดไปใช้งาน โดยแต่ละแบบมีการนำมาวางในผังที่ดินครบทุกทิศ รวม 24 options พร้อม BOQ ที่ให้ปรับเปลี่ยนวัสดุได้ แถมยังมีข้อมูลการประหยัดพลังงานครบทุกแบบให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

ใครที่ไม่ได้อยากจะสร้างใหม่ทั้งหลัง แต่อยากปรับปรุงบ้านให้ประหยัดไฟฟ้า บ้านร้อนน้อยลง หรืออยากเริ่มใช้พลังงานสะอาด ก็สามารถเลือกนำข้อมูลการประหยัดพลังงานไปปรับใช้ให้กลายเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพได้เลย

รายชื่อผู้ชนะรางวัล

ประเภท บ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร

บ้านประหยัดพลังงาน

รางวัลที่ 1 : นายวโรดม  วงศ์สาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผลงาน : Sustainable House


บ้านประหยัดพลังงาน

รางวัลที่ 2 : นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อผลงาน :  เรือนมงคลสูตร


รางวัลที่ 3 : นายวรุตม์  พฤฒิธรรมกูล

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน : เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี


ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร

บ้านประหยัดพลังงาน

รางวัลที่ 1 : นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์

นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงาน : RAMPATHOUSE


รางวัลที่ 2 : นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน : ECO HOUSE


รางวัลที่ 3 : นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์

นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงาน : Breathing House

กรอกข้อมูลลงทะเบียนดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี : www.youngarchecohome.com


เรื่อง  : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์

ภาพ : ภาพประชาสัมพันธ์


ป้องกันบ้านร้อนด้วย Passive & Active Cooling Design

แผงโซลาร์เซลล์ มีกี่แบบ ควรเลือกอย่างไร?

ติดตามบ้านและสวน