เรื่องเล่าจาก “แปลงผัก” ในสวนข้างบ้านขนาดเล็ก : Pocket Garden Vol. 03

“แรงบันดาลใจ ปลูกผักหลังบ้าน ในแปลงผักสวนผัก บ้านคุณตา” ท่ามกลางตึกสูงใหญ่กลางกรุงฯ มีบ้านไม้หลังเล็กแทรกอยู่ และเติมแต้มด้วยพื้นที่สีเขียวของแปลงสวนผัก เสียงไก่โก่งคอขันให้ได้ยินแทนเสียงรถราขวักไขว่ภายนอก บ้านหลังนี้เป็นบ้านของ คุณตาสุทธิ โอมุเณ แม้ว่าทำเลจะอยู่ในเมือง

แต่เจ้าของบ้านก็มีความคิดที่อยากจะ ปลูกผักสวนครัว ในสวนบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างให้คนเมืองได้เห็น การเป็นบ้านที่พึ่งพาตัวเองได้ ทั้งในเรื่องของอาหารและพลังงาน มีการปลูกพืชอาหาร แปรรูปของใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าง สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำมันพืช รวมถึงเรื่องพลังงานที่มีการต่อแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังในบ้านอีกด้วย

ปลูกผักสวนครัว

รวมถึงจักรยานสูบน้ำเพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้ประจำวัน และอีกหลายส่วนที่ “บ้านคุณตา” ได้แสดงถึงทัศติในการใช้ชีวิต และปลุกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรบนโลก ด้วยการทำเป็นแบบอย่าง ทำให้บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้เป็นเสมือนบ้านตัวอย่าง เพื่อเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตัวเอง ให้กับคนเมืองได้ดีจริงๆ

ปลูกผักสวนครัว
เหนือแปลงปลูกผัก ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบด้านบน คือ แผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานเพื่อใช้ในบ้าน
ปลูกผักสวนครัว
สวนผักบนผนัง ทั้งสวยและใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด
ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักในกระถาง
แรงบันดาลใจดีๆในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีให้เห็นได้ในทุกที่ของบ้านหลังนี้จริงๆ
ปลูกผักสวนครัว
ปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ ตั้งไว้บริเวณที่รับแดดมากที่สุด แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตมาสีเองด้วยเครื่องสีขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์รอบชายคาบ้าน ส่วนข้าวที่ได้ก็นำมาบริโภคในครัวเรือนได้ส่วนหนึ่ง
ปลูกผักสวนครัว
ต้นกล้าเล็กๆ ถูกจัดเตรียมพร้อมก่อนลงแปลง
ปลูกผักสวนครัว
จักรยานสูบน้ำ
ปลูกผักสวนครัว
“บ้านไส้เดือน” หลังเก่าที่เก็บไว้เป็นตัวอย่าง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของบ้านขนาด 100 ตรว. หลังนี้เท่านั้น ยังมีแรงบันดาลใจอีกหลากหลายสิ่งรอบบ้าน และใน แปลงสวนผัก ที่ช่วยสะท้อนวิถีชีวิตของการเป็นผู้ผลิต รวมถึงการปลุกจิตสำนึกให้เราทุกคนร่วมกันรักษาทัพยากรให้อยู่สืบไป ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ปลูกผักสวนครัว

อ่านบทความ “แรงบันดาลใจใน สวนผัก บ้านคุณตา” แบบเต็มอิ่มได้ใน หนังสือ Pocket Garden Vol. 03 รับรองว่าคุณจะอยากลุกขึ้นมามองหาทำเลในบ้าน เพื่อทำตามแบบอย่าง อย่างที่ บ้านคุณตา ได้ทำให้เราได้เห็นอย่างแน่นอน


ไอเดียทำสวนผักแนวตั้ง

ไอเดียทำสวนผักแนวตั้ง

สวนผักจัดให้สวย

ชมสวนผักจัดให้สวย