บ้านและสวน | วันที่ 23 มกราคม 2565 | EP.4

ช่วงบ้าน “บ้านอิ่มอุ่น”

  • เจ้าของ : คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์
  • ออกแบบ : บริษัท common space. Architect

ช่วงสวน “สุขนั้นเรียบง่าย”

  • เจ้าของ : คุณสุริยนต์ นนทารักษ์ – คุณอังคณา เนาว์อยู่คุ้ม
  • ออกแบบ : คุณภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล Wabisabi Spirit

ช่วงมุมใหม่ “BRANDNEW FIELD GOOD”

  • เจ้าของและออกแบบ : คุณเปรมณัช สุวรรรณานนท์ – คุณนภัสสร ภูธรใจ