บ้านและสวน | วันที่ 9 มกราคม 2565 | EP.2

ช่วงบ้าน บ้านวารี

  • เจ้าของ : คุณธนิตา วิวัฒนานุสรณ์
  • ออกแบบ : คุณภานุพล ศีลแดนจันทร์ – คุณธนบดี มณีเวชช บริษัท PAA

ช่วงสวน เธอน่าจะชอบ

  • เจ้าของ : คุณพิไลพรรณ ชวาลรัตน์
  • ออกแบบ : คุณอัศนัย แก่นจันทร์ ร่มรื่นแลนด์สเคป

ช่วงมุมใหม่ บ้านแม่น้ำ..ที่สังขละ

  • เจ้าของ : คุณเรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์ – คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
  • ออกแบบ : คุณพิศิษฐ์ ทองดา บริษัท SMO design studio