นิทรรศการศิลปะ Elegant and Enchanting

นิทรรศการใหม่ที่ The Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art, Royal Botanic Gardens Kew, London,UK.

The Royal Botanic Gardens, Kew and Dr.Shirley Sherwood OBE ได้จัดงานนิทรรศการใหม่ในชื่อ Elegant and Enchanting และ Zadok Ben-David: Natural Reserve  ขึ้นที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565 โดยนิทรรศการนี้จะพาไปพบกับความงามอันละเมียดละไมจากโลกธรรมชาติ รวมถึงผลงานที่ได้รับการยกย่องในชื่อ  “Blackfield”  ซึ่งเป็นผลงานการเพ้นต์ภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วยมือมากกว่า 17,000 ชิ้น

นิทรรศการ Elegant and Enchating  ที่ Dr.Shirley Sherwood จัดขี้นนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับเหล่าดอกไม้นานาพรรณที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จีน และไทย โดยคัดเลือกผลงานของศิลปินแนวพฤกษศิลป์จากประเทศดังกล่าวมาจัดแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษ Damien Hirst และ David Hockney และหนึ่งในศิลปินนั้นก็คือศิลปินชาวไทย คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ Honor Awards จาก Designer of the Year 2021 ซึ่งได้รับเลือกผลงานถึง 6 ชิ้นนี้ไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย