โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School

THE RAJASTHAN SCHOOL พื้นที่เรียนรู้และเล่นสนุกที่มีหลังคาเป็นก้อนเมฆ

โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School

เหล่าผนังกำแพงทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสีแดงต่างขนาดและความสูงที่ก่อรวมเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อการเรียนรู้ในนาม “The Rajasthan School” ตั้งตระหง่านตัดกับท้องฟ้าสีครามราวกับประติมากรรมขนาดใหญ่ยักษ์ ที่โดดเด่นท่ามกลางพื้นที่โล่งกว้างในหมู่บ้านกลางเมืองเก่าของรัฐราชาสถาน ประเทศอินเดีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลทรายที่มีสภาพอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส เกือบตลอดทั้งปี

โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School

เพื่อการตอบสนอง ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว Sanjay Puri Architects จึงออกแบบอาคารเรียนสูง 3 ชั้น พร้อมพื้นที่อเนกประสงค์ต่าง ๆ โดยวางตำแหน่งให้ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมฯ ห้องสมุด และโรงอาหารอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนหอประชุม ห้องเรียนของชั้นประถมศึกษา และห้องพักคณาจารย์ถูกวางตำแหน่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ดิน
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
โดยที่ใจกลางของอาคารมีคอร์ตยาร์ดเป็นลานเรียนรู้กลางแจ้งขนาดใหญ่ พร้อมด้วยสนามเด็กเล่น และพื้นที่อเนกประสงค์ในลักษณะกึ่งทึบกึ่งโปร่ง ซึ่งเปิดมุมมองไปสู่ด้านทิศเหนือและเชื่อมต่อห้องเรียนทั้งสองฝั่งเข้าหากัน
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
เสมือนก้อนอาคารขนาดใหญ่ที่ถูกผ่ากลางให้เกิดเป็นช่องสำหรับการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ การเปิดโล่งของคอร์ตยาร์ดจึงไม่เพียงเอื้อให้นักเรียนได้มีพื้นที่เรียนรู้และเล่นสนุกได้อย่างถนัด เหล่าผนังกำแพงทั้งหมดนี้ยังออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะกำบังแสงแดด คอยปะทะแนวความร้อนจากทิศตะวันออกและตะวันตก เพื่อมอบสภาวะน่าสบายให้กับพื้นที่ฝั่งทิศเหนือและใต้ให้มากที่สุด
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan Schoolโรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
และการที่พื้นที่เหล่านี้ถูกตัดผ่านด้วยชุดกำแพงสี่เหลี่ยมคางหมู ที่วางตำแหน่งให้ตั้งอย่างเหลื่อมและซ้อนกัน ยังทำให้เกิดมิติของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามองศาและการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ ส่งผลให้พื้นที่ในแต่ละส่วนของโรงเรียนเกิดมุมมองที่ไม่ซ้ำรวมถึงสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกันไป
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
นอกจากนี้ The Rajasthan School ยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานอีกด้วย โดยพลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนนั้นมาจากพลังงานที่เหลือจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงน้ำที่ถูกใช้แล้วก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง
โรงเรียน อินเดีย The Rajasthan School
นี่คือพลังการสร้างสรรค์ ที่ได้ผลลัพธ์เป็นพื้นที่เรียนรู้และเล่นสนุกที่มีหลังคาเป็นก้อนเมฆ เย็นด้วยลมธรรมชาติ และสว่างด้วยแสงจากดวงอาทิตย์
เจ้าของ: Shree Cement Ltd.
ออกแบบ: Sanjay Puri จาก Sanjay Puri Architects
สถาปนิกโครงการ: Ishveen Bhasin, Ankush Malde, Pooja Prajapati
เรียบเรียง: F
ภาพ: Dinesh Mehta
เนื้อหาและภาพที่ปรากฏในบทความนี้ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่โดย Sanjay Puri Architects ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์จาก v2com แล้ว room ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต