MY MONTESSORI GARDEN เรียนรู้อย่างอิสระในโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนทางเลือก แนวมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในประเทศเวียดนาม ที่ปลูกฝังให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติอย่างอิสระ

โรงเรียนทางเลือก แห่งนี้มีชื่อว่า  My Montessori Garden ตั้งอยู่ในเมืองฮาลอง จังหวัดกวางนินห์ ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นโดยเน้นการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาที่มีต้นกำเนิดในยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และได้รับการพัฒนาในเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการเรียนการสอนที่เคารพความเป็นอิสระของเด็ก พร้อม ๆ กับสร้างสภาพแวดล้อมให้พวกเขาได้สำรวจและสัมผัสโลกผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง เหมาะเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กวัยอนุบาล ที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่การยัดเยียดสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากให้เป็นลงไปในตัวเด็ก ๆ
ฉะนั้นการออกแบบที่นี่ของทีมสถาปนิกจาก HGAA จึงมีแนวทางที่สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนการสอนดังกล่าว ด้วยการนำพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็ก ๆ มาตั้งเป็นโจทย์ แล้วจึงออกแบบโรงเรียนให้ตอบสนองกับความต้องการของเด็ก ๆ โดยเน้นสร้างอาคารที่มีความเรียบง่ายจากโครงสร้างเหล็ก ซึ่งใช้เวลาการติดตั้งแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อที่ดินที่เป็นแบบเช่าระยะยาวนี้ให้น้อยที่สุด และหากครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว ก็สามารถรื้อถอนเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งหลัง
ห้องเรียนจากโครงสร้างเหล็กมีจำนวน 2 ยูนิต ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายและขวาโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เป็นทางสัญจร ด้านบนมีทางเดินเหนือศีรษะเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่เดินเล่นมากขึ้น ภายในอาณาเขตของโรงเรียนที่มีเพียง 600 ตารางเมตร เพื่อความปลอดภัยได้ทำราวกันตกจากตะแกรงลวดตาข่าย สร้างความร่มรื่นด้วยพื้นที่สวน 2 จุด หรือราว 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ โดยแบ่งเป็นแปลงผักและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนพื้นดิน และอีกส่วนเป็นสวนไม้เลื้อยที่ให้ต้นไม้เกาะเกี่ยวไปตามแผงตะแกรงลวดตาข่าย ซึ่งมีทั้งไม้เลื้อยดอกสวย และพืชพรรณกินได้ ให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติได้บ่อยขึ้นกว่าชั้นเรียนปกติ ซึ่งถือเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจเด็ก ๆ ให้มีความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ในแง่ของสภาพอากาศสวนรอบห้องเรียน ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายและเงียบสงบ ขณะเดียวกันก็สร้างทิวทัศน์และภูมิทัศน์สีเขียวให้แก่ทุกชั้นเรียน เป็นความพยายามที่จะแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทางงานสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไปพร้อม ๆ กับการสร้างห้องเรียนกลางสวนที่อยู่กลางใจเมือง โดยหวังว่าโรงเรียนนี้จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ที่คำนึงถึงเด็ก ๆ มากขึ้น
ออกแบบ : HGAA https://hgaa.vn/
ภาพ : Duc Nguyen
เรียบเรียง : Phattaraphon