กายวิภาคส่วนต่างๆของบอนสี และศัพท์ที่นักปลูกควรรู้

ในวงการผู้ปลูกเลี้ยงบอนสีมีคำศัพท์ที่บัญญัติเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2475 เพื่อให้ผู้ปลูกเลี้ยงเข้าใจถึงส่วนต่างๆของบอนสีได้ตรงกัน เมื่อต้องการจดทะเบียนตั้งชื่อพันธุ์ โดยสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยได้คัดสรรคำศัพท์ที่น่าสนใจไว้ให้ ดังนี้

1. จอม คือ ส่วนยอดของหัวซึ่งเป็นจุดกำเนิดของใบ

2. พร่า คือ จุดเล็ก ๆ ที่แผ่กระจายบนพื้นใบ

3. หนุนทราย คือ จุดสีเล็ก ๆ คล้ายเม็ดทรายบนพื้นใบ แต่มองเห็นราง ๆ

4. กระดูก คือ เส้นใบหลักที่อยู่กึ่งกลางใบ ออกจากสะดือไปจรดปลายใบ

5. เส้น คือ เส้นใบย่อยที่แตกแขนงจากกระ ดูกมีสีเดียวกับกระดูก

6. วิ่งพร่า คือ จุดเล็ก ๆ ที่แผ่กระจายเสียบข้างกระดูก อาจมีสีเดียวกันหรือต่างจากกระดูก

7. ร่างแห คือ เส้นใบย่อยที่แตกแขนงจากเส้น มีสีต่างจากพื้นใบ

8. เม็ด คือ จุดหรือแต้มที่มีสีแตกต่างจากพื้นใบ อาจเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้

– เม็ดเล็ก คือ จุดเล็ก ๆ กระจายทั่วใบ

– เม็ดใหญ่ คือ จุดขนาดใหญ่ อาจเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆ กระจายอยู่บนใบ

– เม็ดกลม คือ จุดกลมบนใบที่มีสีแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์

– เม็ดลอย คือ เม็ดที่มองเห็นได้ชัดกระจายทั่วใบ

– เม็ดจม คือ เม็ดที่ปรากฏลึกลงไป มีสีกลมกลืนกับพื้นใบจนเห็นไม่ชัดเจน

– เม็ดใหญ่พร่า คือ เม็ดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นใบ แต่สีจางกว่า เห็นไม่ชัดเจน

– เม็ดถี่ อาจเป็นเม็ดกลม เม็ดใหญ่ เม็ดใหญ่พร่าที่มีจำนวนมาก สีต่างจากพื้นใบชัดเจน

9. สะดือ คือ ตำแหน่งที่เส้นใบมาจรดกันบริเวณกลางใบ ตรงกับตำแหน่งที่ติดกับก้านใบพอดี

10. หูใบ คือ ส่วนด้านล่างของใบที่แยกออกจากกันจนใกล้กับสะดือหรือถึงสะดือ

11. หว่างหู คือ บริเวณใบที่หยักเว้าเป็นหูใบ

12. สะโพก คือ ด้านล่างของส่วนกว้างของหูใบ

13. คอใบ คือ ปลายก้านใบที่จรดกับด้านหลังของสะดือ


ข้อมูลจากหนังสือ

เป็นหนังสือบอนสีที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ พร้อมด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่สวยงามเข้าใจง่าย
ผู้เขียน สมาคมบอนสี แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารอื่นๆของบ้านและสวนได้ที่เพจ

บ้านและสวน