รู้จักหน้าตา สกรู โบลต์ นัท อะไรเรียกว่าอะไรกันบ้างนะ?

สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์สำหรับการยึดเกาะที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร และอาจซื้อผิดได้

สกรู โบลต์ นัท ใช้สำหรับจับยึดแบบชั่วคราว คือสามารถขัน ไข ออกจากกันได้ มีลักษณะเป็นเกลียว เรียกแบบช่างทั่วไปได้ว่าเกลียดละเอียด และเกลียวปล่อย ซึ่งในที่นี้มีการใช้งานแตกต่างกัน บ่อยครั้งที่แม่บ้านถูกวานให้ไปซื้อสกรู โบลต์ หรือ นัท ให้กับพ่อบ้านที่กำลังง่วนซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านอยู่ แต่ครั้นพอไปถึงร้านก็ไม่แน่ใจว่าที่ขอให้ไปหามานั้นเรียกว่าอะไร วันนี้บ้านและสวนจึงนำตัวอย่าง สกรู โบลต์ นัท แบบต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้อ่านได้พอรู้จักกัน

อ่าน : มีดทำสวน มีดการเกษตร และการเลือกใช้งานที่เหมาะสม

โบลต์ (Bolt)

หรือ สลักเกลียว ลักษณะเป็ฯแท่งโลหะมีหัวกลมหรือเหลี่ยมที่เปลาย มีเกลียวสำหรับยืดติดกับนัท(แป้นเกลียว) ส่วนประกอบหลักคือ แกนโบลต์ (Body) เกลียว (Thread) และ หัว (Head)

สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
โบลต์หัวหกเหลี่ยม (Hexagonal Head bolt) โบลต์หัวหกเหลี่ยมมีหลายแบบบางแบบมีหน้าแปลนหรือใช้แหวนสปริงรอง โบลต์แบบหน้าแปลนส่วนหัวของโบลต์จะสัมผัสกับชิ้นส่วนได้พื้นผิวมาก ดังนั้นจึงทำให้เกิดความเสียหายกับชิ่นส่วนได้น้อย โบลต์แบบมีแหวนรองแบบนี้ประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับแบบมีหน้าแปลน จะนำไปใช้เมื่อต้องการยึดชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหัวโบลต์ โบลต์แบบนี้จะใช้แหวนสปริงรองระหว่างหัวโบลต์กับแหวมรองเพื่อลงการคลายของโบลต์ให้น้อยลง
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
โบลต์รูปตัวยู (U-Bolts)  โบลต์แบบนี้มีลักษณะเหมือนตัวยู จึงเรียกกว่าโบลต์รูปตัวยูในรถยนต์จะใช้ในการยึดแผ่นแหนบเข้ากับเสื้อเพลาท้าย หรือใช้รัดชิ้นส่วนเข้าหากัน เช่น สลิง
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สตัด (Studs)  ถือเป็นโบลต์ชนิดหนึ่งมีลักษณะที่ปลายทั้งสองข้างจะเป็นเกลียวปลายข้างหนึ่งจะเป็นเกลียวหยาบเพื่อขันเข้ากับชิ้นงาน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นเกลียวละเอียด จะใช้กับนัตเพื่อยึดชิ้นงาน

 

สกรู (Screw)

เป็นโบลต์รูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กและหลากหลายตามการใช้งาน มีหัวแตกต่างกันไปทั้งให้เหมาะกับการใช้งาน และเพื่อจำเพาะไว้สำหรับอุปกรณ์ไขเฉพาะทางเท่านั้น เช่นสกรูหัวสามเหลี่ยมสำหรับเครื่องเกม Nintendo เป็นต้น สามารถแบ่งออกได้เป็นชนิดเกลียวละเอียด และแบบเกลียวปล่อย

สกรูเกลียวละเอียด (Fine Threaded Screw)

หรือ สกรูเครื่องจักร Machine screw เป็นสกรูขนาดเล็กที่มีเกลียวซึ่งออกแบบไว้อย่างละเอียด มักใช้กับงานที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ อาจใช้หรือไม่ใช้ร่วมกับนัท

สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหัวแฉก
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหัวผ่า
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหัวผ่าหกเหลี่ยม
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหกเหลี่ยมครึ่งเกลียว
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหัวคอมไบน์
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูหัวแฉกแบนเรียบ
สกรู โบลต์ นัท เป็นอุปกรณ์จับยึดสิ่งต่างๆที่เห็นได้บ่อยมากในงานช่าง แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่าง และมีชื่ออะไรบ้าง? จึงอาจซื้อผิดได้
สกรูแฉกเรียบ
สกรูหางแบน
สกรูหางแบน

สกรูเกลียวหยาบ (Coarse Threaded Screw)

หรือ สกรูโลหะแผ่น สกรูงานไม้ และ มักถูกเรียกว่า สกรูเกลียวปล่อย เป็นสกรูขนาดเล็กที่มีเกลียวเป็นบางค่อนข้างห่างกัน มักใช้ยึดชิ้นงานซึ่งเป็นโลหะบางๆหรือไม้เข้าหากัน บางของสกรูช่วยเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้ชิ้นงานแน่นหนา ที่ได้ชื่อว่าเกลียวปล่อยเพราะสามารถยิ่งสกรูเข้าไปในชิ้นงานได้โดยตรงโดยอาจไม่ได้ทำร่องนำไว้ก่อนก็ได้

สกรูเกลียวปล่อยหัวผ่าหกเหลี่ยม
สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก
สกรูเกลียวปล่อยแฉกเรียบ
สกรูเกลียวปล่อยแฉกแบน
สกรูเกลียวปล่อยแฉกนูน

 

นัท (Nut)

นัท หรือ แป้นเกลียวตัวเมีย ใช้คู่กับโบลต์หรือสลักเกลียว มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีรูตรงกลาง ทำเกลียวไว้ภายใน นัท ที่พบโดยทั่วไปมักจะเป็นแบบหัวหกเหลี่ยม แต่ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น นัทสี่เหลี่ยม นัทหัวกลม นัทหัวผ่า เป็นต้น

นัทหกเหลี่ยม เป็นนัททั่วไปที่นิยมใช้งาน
นัทหกเหลี่ยมมีบ่า ช่วยกระจายแรงกดแทนแหวนรอง
นัทหัวกลม ป้องกันไม่ให้ ปลาย สกรู ยื่นออกมา
นัทล้อ มักใช้สำหรับเว้นพื้นที่ตามการออกแบบ
นัทสีเหลี่ยมบาง ออกแบบให้มีขนาดเล็ก มักใช้ซ่อนในด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงาน
นัทแบบมีล้อกในตัว สามารถป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพป้องกันไม่ให้ สกรู หลุดออกภ
นัทหางปลา ออกแบบให้สามารถใช้มือออกแรงขันได้่
นัทสี่เหลี่ยม ออกแบบให้เข้าร่องชิ้นงานได้ตามการออกแบบ
นัทหัวผ่า นัทที่สามารถป้องกันการคลายผ่านรูทะลุที่สลักเกลียวอีกด้านหนึ่ง แล้วสอดปิ้นเหล็กผ่านรูทะลุของสลักเกลียวและร่องนัท ประเภท 2 คือชนิดนูนและนัทหกเหลี่ยมมีร่องเซาะด้านบน
นัทเชื่อม เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้ง ใช้ร่วมกับสกรู(ตัวผู้) เพื่อขันยึดเข้าหากัน โดยตัวนัทจะมีลักษณะเป็นเขี้ยวไว้ตอกจิกลงบนไม้

และนี่ก็คือ สกรู โบลต์ และ นัท ที่มักจะพบได้บ่อยๆ หวังว่าจะช่วยให้คุณผู้อ่านสื่อสารกับร้านวัสดุก่อสร้างได้ง่ายขึ้นไม่มาก็น้อย


เรื่อง และ ภาพประกอบ : Wuthikorn Sut


พุก อุปกรณ์ยึดติดนอตหรือสกรูกับพื้น-ผนัง

มีดทำสวน มีดการเกษตร และการเลือกใช้งานที่เหมาะสม

ติดตาม บ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag