บ้านอิฐ

บ้านสี่สวนที่หายใจได้รอบทิศ ด้วยวัสดุอิฐและประตูบานสไลด์

บ้านอิฐ
บ้านอิฐ

บ้านอิฐ ในอินโดนีเซีย ที่พึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติ ผ่านการใช้วัสดุท้องถิ่น และเทคนิคการก่อที่เอื้อต่อการหมุนเวียนของอากาศ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

เมื่อความทรงจำในวัยเยาว์ของเจ้าของบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่เกาะชวา คือการอาศัยอยู่ในบ้านที่มีวัสดุหลักเป็น “อิฐ” ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อตัดสินใจมาสร้าง บ้านอิฐ หลังใหม่ จึงนำมาใช้เป็นโจทย์หลักให้กับทีมสถาปนิกจาก DELUTION

บ้านอิฐ

นอกจากอิฐจะเป็นตัวแทนของความแข็งแรงและสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้พบเห็นแล้ว ยังเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสถาปัตยกรรมสีเขียว เพราะมีส่วนช่วยในการระบายอากาศและดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายใน

บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ

บ้านหลังนี้มีสวนมากถึง 4 จุด ประกอบไปด้วยสวนหน้าบ้าน สวนส่วนตัว สวนบนระเบียงชั้นสอง และสวนคอร์ตยาร์ด โดยสวนหน้าบ้านตั้งอยู่ติดกับห้องแฟมิลี่ที่เชื่อมต่อโดยง่ายด้วยการเปิด-ปิดประตูบานสไลด์ เอื้อให้เกิดการถ่ายเทอากาศทั่วทั้งบริเวณชั้น 1

บ้านอิฐ

สวนส่วนตัว พื้นที่พักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถมองเห็นได้จากห้องของตัวเองพร้อมกับบ่อปลาสุดสดชื่น ถัดมาในส่วนของสวนระเบียงที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในด้วยประตูสไลด์เช่นเดียวกับชั้นล่าง ทำหน้าช่วยในการไหลเวียนอากาศ ทั้งยังกรองความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง

บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ

ในส่วนของการวางผัง เลือกวางผังแบบโอเพ่นแปลน สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่ในครอบครัวที่มักใช้เวลาร่วมกันเป็นประจำ เกิดเป็นบรรยากาศแสนอบอุ่น และยังเสิรมการระบายอากาศภายในกับภายนอกโดยไม่มีผนัง หรือโครงสร้าง มากีดขวางการถ่ายของลมที่จะผ่านเข้ามาทางประตูกระจกบานสไลด์รอบ ๆ บ้าน

บ้านอิฐ

สำหรับบ่อปลาไม่ได้ออกแบบไว้เพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังทำหน้าที่ลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์ก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน และยังช่วยเพิ่มความเย็นยามลดพัดผ่านไอน้ำเข้ามา

บ้านอิฐ

ด้วยแนวคิดและการออกแบบดังกล่าว จึงเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน ตัวอย่างที่ดีอีกหลังหนึ่งก็ว่าได้ เพราะถูกคิดให้ช่วยลดการใช้พลังงานและพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติแทน ผ่านการใช้วัสดุอย่างอิฐ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการหมุนเวียนของอากาศ และลดความร้อนก่อนจะเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม

Plan, Section, and Elevation

บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ บ้านอิฐ
ออกแบบ: DELUTION
ภาพ: Fernando Gomulya
เรียบเรียง: Woofverine