บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก

สถานพำนักของศิลปินในอินเดียที่ตั้งใจเบียดเบียนระบบนิเวศให้น้อยที่สุด

บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก

หากใครกำลังมองหาแนวคิดน่าสนใจสำหรับการสร้าง บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ หรือบ้านในสวน เป็นของตัวเอง ลองศึกษาวิธีคิดจาก Mumbai Artist Retreat สถานพำนักของศิลปินกลางสวนมะพร้าวในประเทศอินเดีย ที่ผู้ออกแบบจาก Architecture BRIO เลือกใช้วิธีการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดอย่างน่าสนใจ

บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ ทั้งสองรูปแบบบ้านที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบที่ Architecture BRIO  ตั้งใจให้ Mumbai Artist Retreat เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่แทรกตัวอย่างถ่อมตนอยู่บนที่ดินซึ่งปลูกสวนมะพร้าวต้นเตี้ย ติดกับบ่อน้ำจืดซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาและแหล่งหากินของนกจำนวนมาก

บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก

ทำเลตรงนี้อยู่ไม่ไกลนักจากชายหาดในเมืองอะลิบักห์ เมืองริมชายฝั่งของอ่าวมุมไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งปัจุบันยังคงเป็นพื้นที่ชนบทและมีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่นี่จึงสงบเงียบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย และเหมาะยิ่งสำหรับศิลปินที่ต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ

บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก

และเพื่อลดความวุ่นวายรวมถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง Architecture BRIO ผู้ออกแบบ จึงเลือกใช้โครงสร้างเหล็กที่น้ำหนักเบาและสร้างได้รวดเร็ว ทั้งยังเหมาะกับสภาพพื้นดินซึ่งเกิดน้ำท่วมขังในบางครั้งคราว ทั้งหมดผลิตจากโรงงานแล้วนำมาประกอบในพื้นที่ตั้ง
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
โดยที่ข้อต่อและส่วนประกอบของเหล็กทั้งหมดได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมกันด้วยนอตและสลักเกลียว ในขณะที่แนวเสาเหล็กแต่ละต้นถูกวางตำแหน่งยึดกับโขดหินที่นำมาจากโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีการก่อสร้างเช่นนี้ จึงเอื้อต่อการต่อเติมอาคารให้สูงขึ้นไปได้อีกตามต้องการ
ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 150 ตารางเมตร แบ่งฟังก์ชันออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วยส่วนพักอาศัยชั่วคราว ส่วนพักอาศัยระยะยาว พื้นที่เวิร์กชอป รวมไปถึงห้องเก็บอุปกรณ์การพิมพ์ และยังมีแผนสร้างห้องใต้หลังคาเพิ่มเติม เพื่อทำเป็นพื้นที่ทำงานในอนาคต
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
พื้นที่เวิร์กชอปขนาด 12 x 9 เมตร สามารถปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เพราะแผ่นผนังไม้ระแนงสำหรับกันฝนและแสงแดดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
ตัวอาคารออกแบบในลักษณะเพิงเขตร้อน หรือ Tropical Shed ส่วนหลังคารูปพีระมิดหัวตัดมีความสูงชะลูดกว่า 6 เมตร ทั้งสองจุด พร้อมกันนี้ยังเจาะช่องเปิดเป็นสกายไลท์ซึ่งสามารถเลื่อนเปิด-ปิดหลังคา เพื่อกำหนดแสงสว่างจากด้านบน และช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ตามใจ ส่วนนี้เองยังเป็นจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านอีกด้วย
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
ในขณะที่เสาและคานทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ใช้ไม้ไผ่ในส่วนโครงสร้างหลังคา ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของรูปร่างและเส้นผ่านศูนย์กลางตามธรรมชาติของไม้ไผ่ในอินเดีย ผู้ออกแบบจึงวางโครงสร้างไม้ไผ่ในส่วนจันทันเป็นรูปตัววี (V) ในลักษณะซิกแซกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และมุงแผ่นซีเมนต์บอร์ดคลุมโครงไม้ไผ่อีกหนึ่งชั้น
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
จุดหมายหลักของ Mumbai Artist Retreat คือการสร้างเครือข่ายของชุมชน เป็นห้องทดลองและการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ไปพร้อมกับเป็นสถานที่สำหรับการอยู่กับตัวเอง ดื่มด่ำธรรมชาติรอบด้าน และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจท่ามกลางความเงียบสงบ
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
Plan, Section, and Elevation 
บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็กบ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็กบ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก บ้านชั้นเดียว บ้านน็อคดาวน์ บ้านในสวน บ้านหลังเล็ก
ออกแบบ : Architecture BRIO
นำโดย Shefali Balwani + Robert Verrijt, Sakshi Minocha, Neethi Dorairaju, Shivani Mehta
ภาพ : Edmund Sumner และ Randhir Singh
เรียบเรียง : ND24