แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

HAPPYNEST OFFICE ออฟฟิศน่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ
แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

แม้ไม่ใช่ผู้ออกแบบตั้งแต่ต้น  ทว่า FATTSTUDIO ผู้รับหน้าที่ออก แบบออฟฟิศ “Happynest Office” ก็อธิบายถึงแนวคิดเบื้องหลังการปรับปรุงอาคารที่เป็นผลงานล่าสุดของพวกเขา ซึ่งเคยเริ่มสร้างไปแล้วบางส่วน ก่อนพวกเขาจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบและฟังก์ชันใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงไว้อย่างน่าสนใจ

ที่นี่คือ “Happynest Office” อาคารสำนักงานริมถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออกในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการขึ้นในปี 2018 บนที่ดินขนาด 6,400 ตารางเมตร ซึ่งเจ้าของโครงมีความต้องการควบรวมพื้นที่สำนักงานและศูนย์กระจายสินค้าเข้าด้วยกันในหนึ่งอาคาร แต่ใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดเพียง 50% หรือครึ่งหนึ่งของที่ดินเท่านั้นสำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างตัวอาคาร แล้วปล่อยให้พื้นที่ที่เหลือ กลายเป็นพื้นที่สีเขียว

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จแบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

บนแนวคิด Happy + nest หรือ รังแห่งความสุข กลายมาเป็นตัวตนของออฟฟิศ และหลักในการออกแบบที่เน้นความเป็นมิตร เอื้อต่อการร่วมมือของคนในองค์กร โดยมีการออกแบบที่เรียบง่ายสไตล์มินิมัล

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

นอกจากนี้ FATTSTUDIO ผู้รับหน้าที่ออกแบบรูปแบบและฟังก์ชันใหม่ของอาคารสำนักงานที่เริ่มสร้างไปแล้วบางส่วน ให้ยังคงความสำคัญด้านการประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นการใช้แสงธรรมชาติเข้ามาเพิ่มความสว่างภายในอาคาร แต่ในขณะเดียวกันตัวอาคารเองก็ต้องสามารถป้องกันความร้อน ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ภายในได้เช่นกัน

ดังนั้น “ฟาซาด” จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของอาคารสำนักงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวให้ออกมาตอบโจทย์ที่สุด ภายใต้ความเชื่อของทีมออกแบบที่ว่า การออกแบบสำนักงานที่ดีควรจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานไปด้วย

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

FATTSTUDIO นำด้วยฟังก์ชันแล้วเสริมด้วยการออกแบบที่ดีมากกว่าความสวยงาม พวกเขาจึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยและเฝ้าสังเกตการณ์ลักษณะการทำงานที่แท้จริงของผู้ใช้งานในแต่ละแผนกจากอาคารสำนักงานเก่าของ Happynest Office เพื่อทำการออกแบบตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานในเวลาต่อมา

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

“โปรเจ็กต์นี้เราเรียกว่าการแก้ไข” วัทธิกร โกศลกิตย์ จาก FATTSTUDIO อธิบาย “เพราะเราไม่ใช่ผู้ออกแบบตั้งแต่ต้น วันที่ลูกค้าเรียกเราเข้าไป การก่อสร้างก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเฉพาะโครงสร้างซึ่งทำไปเกินกว่าครึ่ง ดังนั้นหน้าที่ของเราคือทำงานบนข้อแม้ 2 อย่าง คือ”

“หนึ่ง กรอบเรื่องแบบที่ถูกออกแบบไว้ ซึ่งเรามาปรับแก้และเปลี่ยนให้ลงตัวกับการใช้งานในบริษัทที่สุด แต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกรอบที่ทำให้เราทำอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้”

“และ สอง คือกรอบเรื่องเวลา ถ้าเราทำช้าการก่อสร้างจะไม่รอ ถ้าเราจะแก้อะไรเราก็ต้องมีแบบที่เรียบร้อยแล้ว”

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

“ส่วนเรื่องการออกแบบ โปรเจ็กต์นี้ลูกค้ามุ่งเน้นการแก้ปัญหาของการทำงานเป็นหลัก และด้วยเหตุที่พนักงานอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี บางส่วนจึงมีการออกแบบเพื่อสนองกิจกรรมหลังเลิกงาน หรือพักเที่ยงให้คนในบริษัทได้ใช้งาน เช่น โรงอาหารซึ่งถูกออกแบบให้สามารถเป็นที่ประชุมรวมในเวลางาน เป็นที่ทานข้าวในเวลากลางวัน และทานข้าวเย็นสังสรรค์กันหลังเลิกงานได้ด้วย”

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

“เนื่องจากบริษัทนี้มี Sale ที่ในหนึ่งเดือนจะกลับเข้าบริษัทเพียง 4-5 วัน ดังนั้นการจัดการและออกแบบพื้นที่รองรับการขยายตัวจาก 40 คน เป็น 100 คน ในช่วงเวลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเข้าไปจัดการ ยกตัวอย่างคือ เหล่าผู้บริหารจะไม่มีห้องเป็นของตัวเอง และเรานำพื้นที่นั้นไปทำห้องคุยงานทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อรองรับกิจกรรมของ Sale ที่เมื่อกลับมาต้องใช้เวลาคุยกันหลาย ๆ แผนก”

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

วัทธิกร ทิ้งท้ายว่า “ออฟฟิศนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นบริษัทที่มีการออกแบบที่สนุก หรือสร้างสรรค์มากมาย แต่ถูกตั้งเป้าว่าเป็นการยกระดับชีวิตการทำงานของพนักงานในบริษัท รองรับความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละแผนก เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น และความสุขที่อาจจะเพิ่มขึ้น”

แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ แบบออฟฟิศ น่าใช้งานที่ปรับปรุงจากอาคารที่เคยสร้างไม่เสร็จ

เจ้าของ: AMCOVEST
ออกแบบ: FATTSTUDIO | https://fattstudio.com/
.
เรียบเรียง: ND24
ภาพ: Panoramic Studio