flooring

ปูทางเดินในสวนด้วยตัวเอง

flooring
flooring

การ ปูทางเดินในสวน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากการเหยียบย่ำบนสนามหญ้าหรือไม้คลุมดินอื่น ๆ และเพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้งานในสวน การออกแบบจึงควรคำนึงถึงการวางระยะและขนาดทางเดินให้เหมาะสม นอกจากนี้ความสวยงามของทางเดินยังเป็นตัวเสริมให้สวนดูมีมิติ และใช้เป็นจุดนำสายตาไปยังมุมต่างๆในสวนได้อีกด้วย

รูปแบบทางเดินมีทั้งที่ทำเป็นถนนเล็กๆทอดยาว เพื่อความสะดวกในการสัญจร และจัดให้ก้าวเป็นจังหวะ โดยใช้แผ่นหินธรรมชาติหรือแผ่นทางเดินสำเร็จรูป ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป  การ ปูทางเดินในสวน ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาทิ ก้าวเหยียบแล้วไม่เอียง ไม่ลื่นหรือสะดุด ซึ่งอาจทำให้เราเสียหลักหกล้มได้นั่นเอง มาดูวิธีการ ปูทางเดินในสวน ด้วยตัวเองกัน

เครื่องมือและอุปกรณ์

  1. จอบหรือเสียม
  2. ลูกกลิ้งหรือลูกกระทุ้งเพื่อบดอัดดิน
  3. ช้อนหรือส้อมพรวนดิน
  4. เกรียงโบกปูน
  5. ค้อนยาง
  6. ถุงมือ
  7. ทรายหยาบ

ทางเดินในสวน

การเตรียมพื้นในสวน

กรณีที่เป็นการปูแผ่นทางเดินสำเร็จรูป ให้เตรียมพื้นที่คล้ายกับงานก่อสร้าง คือ กำจัดวัชพืชและเศษวัสดุ หลังจากนั้นจึงปรับระดับพื้นดิน โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลลงสู่ที่ต่ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วป้องกันไม่ให้น้ำขัง

 

การปูแผ่นพื้นทางเดิน

เราสามารถปูแผ่นทางเดินในสวนได้ 2 วิธี คือ การปูบนพื้นคอนกรีต ซึ่งวิธีนี้มีความคงทนถาวรที่สุด อีกวิธีคือ การปูบนพื้นดินโดยตรง ซึ่งง่ายและสะดวกกว่า โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ใช้จอบหรือเสียม ค่อยๆ ถากผิวดินแล้วเกลี่ยให้เสมอกัน และเก็บวัชพืชรวมถึงเศษวัสดุต่างๆ เช่น ก้อนหิน ถุงพลาสติกออกจากดิน

ทางเดินในสวน

  1. เททรายหยาบหนาประมาณ 5 เซนติเมตร และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อช่วยปรับระดับ (หากปูบนพื้นคอนกรีต หลังจากเทพื้นแล้วให้เริ่มจากขั้นตอนนี้)

ทางเดินในสวน

3. บดอัดพื้นทรายให้แน่นด้วยลูกกลิ้ง แต่ถ้าไม่มีให้ใช้คราดไม้มาเกลี่ยและตบพื้นให้แน่นด้วยอุปกรณ์อื่นแทนได้

ทางเดินในสวน

4. ทดลองวางแผ่นพื้นทางเดิน หากยังไม่ได้ระดับ ให้ยกแผ่นพื้นขึ้นแล้วใช้เกรียงมาปาดทรายใต้แผ่นพื้นจนได้ระดับที่ต้องการ

5. วางแผ่นพื้นทางเดินอีกครั้ง จากนั้นกดให้แน่น ใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงค่อย ๆ เคาะให้แน่นและได้ระดับตามต้องการ

TIPS :

การปูแผ่นทางเดินในสวนควรมีระยะห่างสัมพันธ์กับการก้าวเดิน โดยทั่วไปอยู่ที่ 55-60 เซนติเมตร (วัดจากจุดกึ่งกลางของแผ่นทางเดินแต่ละแผ่น) อย่างไรก็ดีการปูจริงควรทดสอบด้วยการเดินอีกครั้งและขยับให้ได้ระยะสบายที่สุด เพื่อช่วยให้จังหวะก้าวเดินเป็นธรรมชาติ


เรื่อง : คันยิก้า

ภาพประกอบ : เอกรินทร์ พันธุนิล

แก้ปัญหาทางเดินในสวน

ใช้อิฐมอญ ปูทางเดินในสวน

ไอเดียทางเดินในสวนหลากสไตล์