THE RED ROOF บ้านเวียดนามที่มุงหลังคาบ้านด้วยแปลงผักสวนครัว

แบบบ้านเล็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 80 ตารางเมตร แต่กลับมีฟังก์ชันที่หลากหลายได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะการนำแปลงผักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างหงาย ประเทศเวียดนาม

แบบบ้านเล็ก หลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมและทำนากันอยู่ เเต่มีอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนเเละเเห้งเเล้ง หน้าฝนทิ้งช่วงนาน และมีน้ำหลากในบางฤดู ดังนั้นการจะปลูกพืชผักบนดินอย่างพื้นที่ทั่วไปอาจไม่ได้ผลผลิตที่เต็มที่นัก ผู้ออกแบบจึงคิดหาวิธีเเก้ไขโจทย์ข้อนี้ ด้วยการยกแปลงผักขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านเสียเลย!

แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลผักในเมือง แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง

พร้อมกันนั้นยังได้ออกแบบคอร์ตยาร์ดไว้หลาย ๆ จุดในระดับความสูงที่ต่างกัน ซึ่งสัมพันธ์ไปกับโครงสร้างของบ้าน แปลงผักนี้จึงทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนไม่ให้เเสงเเดดส่องกระทบเข้ามาในบ้านได้โดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้แสงธรรมชาติและลมเข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องว่างระหว่างหลังคาแปลงผัก ภายในบ้านจึงรู้สึกปลอดโปร่งตลอดทั้งวัน

ส่วนด้านบนของหลังคาปูด้วยกระเบื้องดินเผา เข้ากับตัวบ้านที่ทาสีแดงอิฐ เพื่อเชื่อมโยงกับวัสดุพื้นถิ่นดั้งเดิมของเวียดนามที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างอิฐดินเผา นอกจากเจ้าของบ้านจะมีผักไว้รับประทานตลอดทั้งปีแล้ว ยังมีเหลือพอที่จะแบ่งให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วย กลายเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และก่อเกิดเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ในหมู่บ้านแบบแยบยล

แบบบ้านเล็ก บ้านเวียดนาม แปลงผักในเมือง

ออกแบบ : TAA DESIGN (www.taadesign.com )
เรียบเรียง : Woofverine
ภาพ : TAA DESIGN

อ่านต่อ ไอเดียปลูกผักสวนครัวแบบฉบับคนเมือง

ปลูกผักสวนครัว