รับสมัครผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมเข้าร่วมโครงการ SACICT CONCEPT 2020

พลิกมุมมองหัตถกรรม ขยายโอกาส เสริมศักยภาพ ทันกระแสสังคมโลก

รับสมัครผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมเข้าร่วมโครงการ SACICT CONCEPT 2020

            SACICT Concept คือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้ร่วมสมัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมทุกประเภทสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางโครงการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 40 ราย มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งาน และตอบรับกระแสนิยมของผู้บริโภค ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการออกแบบจากหลากหลายสาขา

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมจะได้ร่วมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
 • ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมได้รับคำแนะนำด้านการพัฒนาทางธุรกิจ เปิดมุมมองใหม่ ทั้งด้านการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ในรูปแบบของบทความและคลิปวีดิโอที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างสรรค์ และพัฒนางานศิลปหัตถกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สามารถผลิตงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นงานร่วมสมัยได้
 • มีความสร้างสรรค์ และริเริ่มในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
 • มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับ SACICT และทีมนักออกแบบที่ปรึกษา ตลอดระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563
 • มีความพร้อม และมีความสามารถในการใช้ระบบสื่อสาร online ที่ทันสมัย

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ออนไลน์ หรือสั่งพิมพ์และกรอกแบบฟอร์ม ส่งแฟ็กซ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4078
 • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ หลังจากที่ท่านได้กดยืนยันและส่งข้อมูล
 • เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2563
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์   

  สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม