การผสมผสานระหว่างสวนป่าร้อนชื้นกับความโมเดิร์นร่วมสมัย เหมือนเป็นศิลปะที่เสริมสร้างโดยธรรมชาติ

รอบสระว่ายน้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แทรกด้วยกระบะปลูกหญ้าน้ำพุ ที่ช่วยลดทอนความแข็งของงานฮาร์ดสเคปและให้ลีลาที่ดูพลิ้วไหว เล่นกับแรงลมทะเลด้านหน้า
สระว่ายน้ำที่ออกแบบให้มีรูปทรงเรขาคณิต มีเหลี่ยมมุมชัดเจน นำมาสอดประสานให้เข้ากับบริเวณสระบัวที่ใช้รูปทรงเกลียวคลื่นพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติ เกิดเป็นความลงตัวอย่างมีเอกลักษณ์
บ่อบัวข้างสระว่ายน้ำทำหน้าที่สร้างความเชื่อมต่อของงานออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับสวนป่าธรรมชาติที่อยู่รอบๆ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในสวนอีกด้วย

การอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรสวู้ด ภูเก็ตมีการตรวจวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำหนุนเวียนภายในโครงการ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้รีสอร์ตสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 150,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง(kWh) ต่อหนึ่งปี การอนุรักษ์น้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็ส่งผลให้ประหยัดน้ำได้ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 223 เมตริกตันต่อปีจากมาตรการประหยัดพลังงานของรีสอร์ต

เส้นสายของงานฮาร์ดสเคปส่วนใหญ่ในสวนช่วยให้ภาพรวมของงานออกแบบภูมิทัศน์ดูเป็นระเบียบและสบายตามากขึ้น เนื่องจากแนวการปลูกต้นไม้ในโครงการเป็นแบบธรรมชาติที่มีรูปทรงอิสระ
ใช้ไม้เลื้อยในหลากหลายระดับเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้แทรกไปอยู่ในทุกส่วน ทั้งไม้เลื้อยคลุมดินอย่างกระดุมทองเลื้อย ไม้เลื้อเกาะผนังอย่างตีนตุ๊กแก และไม้เลื้อยซึ่งห้อยมาจากกระบะปลูกด้านบนอย่างลีกวนยูแฮร์

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้ามาเยือนอาณาเขตของโรสวู้ด ภูเก็ต ก็พบกับความร่มรื่นจากร่มเงาของต้นไม้ใหญ่แทรกไปกับต้นไม้หลากหลายระดับ ทั้งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อย ซึ่งล้วนเป็นไม้พื้นถิ่นที่ทนต่อสภาพแวดล้อมของภูมิภาคแถบนี้ ช่วยลดการใช้พลังงานหรือน้ำในการดูแลรักษาต้นไม้ อีกทั้งยังให้ความสวยงามแบบสวนป่าเขตร้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะไม้ใหญ่ดั้งเดิมที่สวนนี้ให้ความสำคัญมาก ตั้งแต่ก่อนจะออกแบบวางผังอาคารในส่วนต่างๆ ทีมงานภูมิสถาปนิกได้มาสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่โครงการทั้งหมดกับแผนที่จีพีอาร์เอส แล้วสร้างแผนผังตำแหน่งต้นไม้ที่สมบูรณ์เพื่อการวางผังอาคารและงานฮาร์ดสเคปอื่นๆ

มุมสนามเด็กเล่นของรีสอร์ต Rosewood Explorers Club นอกเหนือจากของเล่นและสวนน้ำแล้ว ยังมีแปลงผัก แปลงดอกไม้ มุมทำอาหาร รวมถึงมุมงานศิลปะให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่อาศัยอยู่รอบตัว

“การออกแบบสวนและงานภูมิทัศน์เป็นการผสมผสานระหว่างสวนป่าร้อนชื้นกับความโมเดิร์นร่วมสมัย เหมือนเป็นศิลปะที่เสริมสร้างโดยธรรมชาติ ในการตัดแต่งก็ต้องออกเป็นรูปทรงอิสระ ยกเว้นบางจุดที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ถนนที่รถผ่าน หรือทางเดินที่ต้องตัดแต่งให้เข้าทรง เราต้องการให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ก็นำมาซึ่งการดูแลรักษาที่ยากขึ้นตามไปด้วย แต่ก็พยายามจะนำไม้พื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นสำมะงา สาบเสือ หรือย่าหยาที่ทนเค็ม ทนแล้งได้ดีมาปลูกเพื่อช่วยให้ดูแลง่ายขึ้น” คุณฌาณสิทธิ์ บุญฮอง ผู้จัดการด้านงานภูมิทัศน์ของโครงการเล่าให้เราฟัง

ประติมากรรมควายที่สร้างจากชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นสีแดงเหมือนดินและหินศิลาแลงที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมโบราณของภูมิภาคนี้ ตั้งโดดเด่นอยู่กลางแปลงผักสวนครัวที่นำมาใช้บริโภคภายในร้าน
บรรยากาศภายในร้านอาหารตาข่ายซึ่งเปิดบริการช่วงเย็น เวลา 18.00 น.-22.00 น. มีการใช้แสงไฟจากตะเกียงและไฟที่ฉายไปยังอาคารที่ใช้วัสดุเก่าที่มีร่องรอย เพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติก

นอกเหนือจากการเลือกใช้พรรณไม้และตกแต่งสวนอย่างสร้างสรรค์แล้ว แนวคิดหลักในเรื่องการใช้น้ำก็สำคัญไม่แพ้กัน เป้าหมายหลักคือจะไม่นำน้ำทิ้งจากโครงการออกสู่ภายนอก และจะไม่นำน้ำจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มต้นจากน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำเสียที่ผ่านการใช้แล้วจากทั้งโครงการจะไหลผ่านไบโอ สเวล (Bio Swale) ซึ่งมีลักษณะเป็นคูระบายน้ำที่มีไม้ขนาดเล็กและไม้น้ำทำหน้าที่กรองน้ำในระดับหนึ่ง ก่อนไหลมารวมกันที่บึงเก็บน้ำแรก และผ่านเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพ จนมีการปนเปื้อนน้อยที่สุดแล้วไปเก็บรวมไว้ที่บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ของโครงการต่อไป ซึ่งน้ำในบ่อเก็บน้ำก็จะนำไปใช้ในรีสอร์ต ทั้งเพื่อการรดน้ำต้นไม้และอุปโภคอื่นๆต่อไป
โรสวู้ด ภูเก็ตนำเสนอการท่องเที่ยวที่เน้นแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะโปรแกรมสำหรับเด็ก ที่ให้ความสนุกในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติของรีสอร์ต ด้วยความหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในหมู่เด็ก ๆ เหล่านี้ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิต

Rosewood Phuket

เลขที่ 88/28 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7635-6888
www.rosewoodhotels.com/phuket

 

Plethora of Sustainability Features ธรรมชาติสุดคณานับ
(สวนสวย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 )

เรื่อง : ปัญชัช
ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข, อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม