[The happy Read] คุณวรัปศร อัคนียุทธ กับหนังสือที่ทำให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ รอบตัว

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณวรัปศร อัคนียุทธ บ.ก. สาวสวยจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน มาแนะนำหนังสือเล่มโปรดให้รู้จักกัน หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว” เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมที่แฝงไปด้วยปรัชญาและข้อคิดต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเสมือนแนวทางในการดำเนินชีวิต

หนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวเล่มนี้เป็นหนังสือของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการทำเกษตรกรรมธรรมชาติของชาวนาญี่ปุ่น ที่ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องเกษตรซะทีเดียว แต่ยังให้แนวคิดแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทำให้ตระหนักถึงโลกและสิ่งแวดล้อม ฟูกูโอกะใช้เวลา 50 ปีกับการเกษตรแบบดั้งเดิมที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก การปฏิวัติที่แท้จริงเริ่มต้นได้ด้วยสิ่งธรรมดาสามัญ ที่อาจจะดูไร้คุณค่า ดังเช่น ฟางข้าว แต่ฟางข้าวเพียงเส้นเดียวนั้นก็สร้างคุณค่ามหาศาลบนพื้นแผนดิน คุณวรัปศร ยังทิ้งท้ายอีกว่า “ไม่น่าแปลกใจเลยที่อ่านจบแล้ว ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวมากขึ้น”

แค่หนังสือเล่มเพียงเล่มเดียวก็สามารถเปลี่ยนความคิด และทัศนคติที่มีต่อสิ่งเล็กๆ รอบตัวได้ แถมยังเป็นแรงผลักดันให้คนเราตระหนักถึงโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย