“มะเร็ง : มาเล็ง Cancer : Cancel” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ต้องอยู่กับมะเร็งของ อ.พิษณุ ศุภนิมิตร

“มะเร็ง : มาเล็ง Cancer : Cancel” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ทรมาณของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผ่านกวีกลอนเปล่ากับงานทัศนศิลป์มาผสมกัน  โดยเรื่องราวที่นำมาเล่านั้นเป็นเรื่องที่ อ.พิษณุ ปฏิบัติตัวอย่างไร ทานอาหารอย่างไร และทำงานศิลปะอย่างไร ในช่วงที่เป็นมะเร็ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจทั้งคนปกติ และผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเพื่อให้ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร

  

สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าชมงานและสนับสนุนงานของอาจารย์พิษณุ
สามารถมาชมงาน “มะเร็ง : มาเล็ง Cancer : Cancel”  ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กรกฎาคม 2562 นี้

เรื่องและภาพ : Tatsareeya S.