คิ้วกันแมลง #SMILE

จบปัญหาแมลงหรือสัตว์เลี้อยคลาน เข้าบ้านผ่านช่องใต้ประตู!! แค่มี #คิ้วกันแมลง #SMILE ที่จัดการได้ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง กลิ่นรบกวน รวมถึงเสียงที่ก่อความรำคาญ แถมร้อนนี้ ยังช่วยป้องกันแอร์ออก ประหยัดค่าไฟได้เห็นๆ