ปักชำต้นไม้ ปักชำต้นไม้ด้วยน้ำ

ปักชำต้นไม้ด้วยน้ำ

ปักชำต้นไม้ ปักชำต้นไม้ด้วยน้ำ
ปักชำต้นไม้ ปักชำต้นไม้ด้วยน้ำ

วันนี้ my home มีวิธีการปักชำต้นไม้ในน้ำมาบอกค่ะ ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้รูปแบบหนึ่ง แถมยังใช้ตกแต่งโต๊ะทำงานได้ด้วยนะคะ