VRH

WHEN TECHNOLOGY MEETS DESIGN ไลฟ์สไตล์เพื่ออนาคตด้วยนวัตกรรมบนงานดีไซน์

VRH
VRH

นาทีนี้ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะก๊อกน้ำ ไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบพื้นฐานของห้องน้ำอีกต่อไป เพราะปัจจุบันการเลือกใช้ก๊อกน้ำที่มีดีไซน์ เปรียบเสมือนการเลือกเฟอร์นิเจอร์เพื่อสะท้อนรสนิยมของคุณ เหมือนอย่างที่แบรนด์ Conti+ เลือกใช้งานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น

มาพร้อมงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ทำความสะอาดง่าย ตอบสนองการเปิด-ปิดน้ำได้อย่างแม่นยำ ด้วยระบบเซ็นเซอร์สั่งงานถึงสองตัว ทั้งแกนตั้ง และแกนนอน และยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ระยะเวลาที่เปิดใช้ หรือจำนวนครั้งที่ใช้งาน รวมไปถึงช่วยลดการใช้พลังงานด้วยอุปกรณ์ปั่นไฟฟ้าจากการไหลของน้ำ จึงยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 8 ปี

TIP

อุปกรณ์โซลาร์เซลล์บนก๊อกน้ำ Conti+ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแสงสว่างเพียง 50 ลักซ์ (เทียบเท่าเทียน 6 เล่ม) ดังนั้นแสงสว่างจากหลอดไฟในห้องน้ำจึงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ก๊อกน้ำทำงานได้อัตโนมัติ

VRH

  1. CNT01-2001S-GM10 ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์น้ำผสม วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่+โซลาร์เซลล์
  2. CNT01-2000B-FL20 ก๊อกเซ็นเซอร์น้ำเดี่ยว วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
  3. CNT01-2000B-GS20 ก๊อกเซ็นเซอร์น้ำเดี่ยว วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
  4. CNT01-2000B-GM20 ก๊อกเซ็นเซอร์น้ำเดี่ยว วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
  5. CNT01-2000B-M20 ก๊อกเซ็นเซอร์น้ำเดี่ยว วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2361-9053-60
บริการหลังการขาย โทร. 0-2769-5701
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
www.facebook.com/VRHModernLife
Website : www.vrhmodernlife.com
Line : VRH_Customers