58 ต้นไม้ยืนต้นที่ตัดได้-ขายได้-ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กลุ่มคนรักต้นไม้ เกษตรกรชาวสวน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ครอบครองต้นไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้น ที่มีรายชื่อในจำนวน 58 ชนิดที่ครม.มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม้ยืนต้นใช้ค้ำประกันเงินกู้

โดยเป็นการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ใบเบิกทางสำคัญในการเปิดทางให้ต้นไม้ยืนต้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม จากที่มีต้นไม้ไม่กี่ชนิดที่มีมูลค่าในการซื้อขายในท้องตลาด อาทิ ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นกฤษณา แต่เมื่อใดที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ไม้ยืนต้นทั้ง 58 ชนิดที่อยู่ในบัญชีท้ายข้อกำหนดนั้นจะได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งบางชนิดเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกในสวนรอบบ้านด้วย

 

ไม้ยืนต้นใช้ค้ำประกันเงินกู้
ต้นหว้า เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี
•7 พืชระยะสั้น ปลูกง่าย เพิ่มรายได้ให้ตัวเอง
•4 ไม้ผล ยอดฮิตที่ปลูกในบริเวณบ้านได้ดี

ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แบ่งกลุ่มพืชที่สามารถทำรายได้นั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือพืชระยะสั้น ซึ่งเป็นผักต่างๆ ที่มีอายุเก็บเกี่ยวเร็วแบ่งขายในท้องตลาดเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อย่างเช่น ผักบุ้ง ผักกาดหอม ถั่วงอก หอมแบ่ง คะน้า อีกกลุ่มคือพืชระยะกลาง จำพวกไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่สวนซึ่งปีหนึ่งจะออกผลตามฤดูกาลบางชนิดก็ออกผลทั้งปี ไม้ผลเหล่านี้สามารถจำหน่ายได้เช่นกัน อาทิ มะม่วง ฝรั่ง ขนุน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือพืชระยะยาว ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกเพื่อจำหน่ายในระยะยาวอายุหลายปี โตช้าแต่ขายได้ราคาดี อาทิ ต้นสัก ต้นยาง ต้นยูคาลิปตัส เมื่อกฎกระทรวงฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะมีกลุ่มไม้ยืนต้นที่เป็นทั้งพืชระยะกลาง และระยะยาว ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นกู้กับสถาบันการเงินได้ แน่นอนว่า มูลค่าราคาจำหน่ายของต้นไม้เหล่านี้ย่อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ในทางเดียวกัน ครม.ก็อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยเนื้อหารสาระคือสามารถตัดไม้ได้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้ามที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานอีกต่อไป 

 58 ต้นไม้หวงห้ามมีอะไรบ้าง

คราวนี้ก็มาเช็คชื่อกันหน่อยว่าทั้ง 58 ชนิดที่อยู่ในบัญชีนั้น มีต้นอะไรบ้าง ทั้งนี้บ้านและสวนขอแบ่งกลุ่มต้นไม้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ และง่ายในการเข้าใจ โดยแบ่งเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่ใช้งานก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ไม้ผลที่สามารถปลูกรับประทานภายในครัวเรือนได้ มีสรรพคุณทางยา และไม้ประดับที่มีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งนิยมใช้จัดสวนรอบบ้าน

ต้นไม้ค้ำประกันเงินกู้
ต้นประดู่บ้าน

กลุ่มไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน และเป็นไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งที่รู้จักกันดีอย่าง ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, ประดู่บ้าน, ประดู่ป่า,มะค่าโมง,มะค่าแต้ ,เต็ง ,รัง ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะเคียนชันตาแมว, กฤษณา, ไม้หอม,ไม้สกุลยาง รวมถึงไม้ยืนต้นที่ชื่อไม่คุ้นหูอีกหลายชนิด เช่น กะทังใบใหญ่,หลุมพอ,เทพทาโร,สาธร,เคี่ยม,เคี่ยมคะนอง ,ยมหิน, ตะกู, กระซิกและจามจุรี ซึ่งบางชนิดยังสามารถใช้เป็นดรรชนีเพื่อชี้วัดได้ว่าพื้นดินเหมาะสมต่อการทำเกษตรและที่อยู่อาศัยได้อย่างเช่นต้นเคี่ยม

ต้นแดง
ฝักต้นแดง (ภาพจาก https://medthai.com)
ต้นสาธร
ต้นสาธร (ภาพจาก https://www.nanagarden.com)
ต้นมะม่วง
ต้นมะม่วง ไม้ผลที่นิยมปลูกในบ้าน

ในกลุ่มไม้ผลกินได้ และเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณทางยานั้น ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดและเป็นที่ต้องในตลาดอาหาร อย่างไม้ผลที่นิยมปลูกทุกบ้านคือมะม่วง หรือจะไม้ผลที่นับเป็นราชาผลไม้อย่างทุเรียน ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ของโลก และยังมีต้นไม้อื่นๆ อีกคือ ไผ่ทุกชนิด,มะขามป้อม,สะเดา,สะเดาเทียม,มะหาด,ฝาง,หว้า,พลับพลา

 

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา ไม้ดอกหอมอีกชนิดที่นิยมปลูก
ดอกคูณ
ต้นคูณหรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ประจำชาติไทย

อีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าและซื้อขายในท้องตลาดเพื่อใช้ปลูกประดับในสวนนั้น ไม่ว่าจะเป็น ปีบ นนทรี กระพี้เขาควาย ตะแบกนา ไม้สกุลจำปีซึ่งเป็นไม้ดอกหอมใช้สกัดเพื่อทำน้ำมันหอมระเหยได้ และยังมีไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสวยงาม ฟอร์มต้นสวย ตกแต่งในสวนเพิ่มร่มเงาได้ไม่ว่าจะเป็น กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สัตตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ตะแบก เสลา อินทนิลน้ำ นากบุด แคนา สุพรรณิการ์ กันเกรา เหลืองปรีดียาธร นางพญาเสือโคร่ง และพะยอมซึ่งเดิมทีนั้นเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงพอตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ต้นไม้ค้ำประกันเงินกู้
ต้นพะยอมเมื่อยามออกดอก

เรื่อง JOMM YB

ภาพ คลังภาพบ้านและสวน

ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา


ต้นไม้ใหญ่ล้ม เพราะเจอพายุลมแรง แบบนี้ป้องกันอย่างไร

ข้อควรรู้ถ้าคิดจะปลูกต้นไม้ใหญ่

เลือกไม้ล้อมอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

ข้อควรรู้สำหรับการค้ำยันต้นไม้

เป็นเพื่อนกันเราได้ใน [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40slo7204x