สร้างบ้านใหม่จะตั้ง ถังเก็บน้ำ ตรงไหนดี

การวางตำแหน่ง ถังเก็บน้ำ นั้นทำได้ 3 วิธี ขึ้นอยู่กับพื้นที่รอบๆ ตัวบ้านและงบประมาณที่จัดสรรไว้ โดยการวางตำแหน่ง ถังเก็บน้ำ แต่ละวิธีนั้นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามการใช้งานและพื้นที่บ้าน

•เลือกประเภทถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน
•ติดปั้มน้ำจำเป็นต้อง ติดตั้งแท็งก์น้ำ ด้วยไหม

 

ถังเก็บน้ำ ระดับพื้นดิน

1 การติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ในระดับพื้นดิน

ถังเก็บน้ำ ระดับพื้นดินจะต้องใช้ปั๊มสูบน้ำไปตามชั้นต่างๆ ภายในบ้านทุกครั้งที่มีการเปิดใช้น้ำ ซึ่งข้อดีคือการก่อสร้างหรือติดตั้งทำได้ง่าย ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย แต่ก็ต้องยอมรับในข้อด้อยคือ ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับปั๊มสูบน้ำตลอดเวลา ทำให้เปลืองค่าไฟ และหากเกิดกรณีไฟดับจะทำให้เกิดปัญหาไม่มีน้ำใช้อย่างแน่นอน

ถังเก็บน้ำบนหลังคา

2 การติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ใต้หลังคา

ในกรณีนี้จะสูบน้ำตรงจากบ่อพักน้ำด้านล่างขึ้นไปใส่ในถังน้ำให้เต็ม ซึ่งอยู่ใต้หลังคาบ้าน บนดาดฟ้าตึก ข้อดีคือเปลืองไฟน้อย เนื่องจากปั้มสูบน้ำจะทำงานเพื่อสูบน้ำให้เต็มถังเป็นเวลาเท่านั้น ใช้พื้นที่ใต้หลังคา ไม่เกะกะ แต่ข้อเสียนั้นคือแรงดันน้ำในชั้นบนสุดอาจไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากระยะความสูงของถังน้ำกับจุดจ่ายน้ำไม่มากพอ (ระยะ H น้อย)จึงต้องเลือกใช้ปั้มน้ำที่มีกำลังสูง การซ่อมถังเก็บน้ำและระบบท่อน้ำที่อยู่ภายใต้หลังคาและเหนือฝ้าเพดานทำได้ยาก หากมีการรั่วซึมจะเกิดความเสียหายต่อท่อระบบไฟฟ้าและเพดานชั้นบนได้

ถังเก็บน้ำ แยกหอถัง

3 การทำหอเก็บน้ำแยกต่างหาก

อีกหนึ่งแบบที่นิยมใช้ตามต่างจังหวัดคือการทำหอเก็บน้ำแยกต่างหาก โดยใช้ปั๊มสูบน้ำจากบ่อพักน้ำ ด้านล่างขึ้นไปใส่ถังน้ำด้านบน มีข้อดีคือเปลืองไฟน้อย เนื่องจากปั้มสูบน้ำจะทำงานเป็นเวลาเท่านั้น มีระดับแรงดันน้ำสูงสม่ำเสมอ เนื่องจากมีระยะความสูงจากระดับชั้นบนสุดที่มีการใช้น้ำมากพอสมควร สามารถทำถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้เนื่องจากเป็นโครงสร้างแยกออกไป ส่วนข้อเสียนั้นคือ ค่าก่อสร้างสูง ต้องใช้พื้นที่สำหรับสร้างหอคอย

 

ถังเก็บน้ำแบบบนดิน
ภาพจาก https://poly-mart.com/

 

เรื่องและภาพ : จากนิตยสารบ้านและสวน

 


วิธีทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 

เรียนรู้ทำความเข้าใจ ระบบน้ำในบ้าน

เลือกชนิดปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับบ้าน