บ้านจัดสรรทรุดตัว ผนังแตกร้าวและพื้นกระเบื้องแตกเป็นแนวยาว จะแก้ไขอย่างไร

ปกติแล้วทางโครงการหมู่บ้านจะรับประกันและทำการแก้ไขให้หากเจ้าของบ้านมิได้ไปต่อเติมหรือดัดแปลงโครงสร้างใดๆ นะครับ แต่หากทางโครงการไม่รับผิดชอบ จะต้องแจ้งต่อ สคบ. (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค) เพื่อเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหานี้

การทรุดตัวของบ้านจนมีอาการแตกร้าวที่ผนังและพื้นนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ คาดว่าคงมีปัญหาที่เสาเข็มหรือฐานราก การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้ทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือตอกเสาเข็ม Micropile (ไมโครไพล์) และเครื่องมือยกฐานรากใต้ดิน แต่ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงพอควรเนื่องจากการทำงานเกือบทั้งหมดต้องลงไปทำใต้ดิน (ใต้อาคาร) แทบทั้งสิ้น

งานแก้ไขอาคารทรุดตัวเป็นงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรผู้ดำเนินงานซ่อมแซมต้องมีความรู้เฉพาะทางเป็นพิเศษ ดังนั้นหากท่านเจ้าของบ้านเลือกงานบริการด้านนี้จากวิศวกรท่านใดก็แนะนำให้ขอหนังสือรับรองการซ่อมแซมนั้นมาด้วย

 

เรื่อง ศักดา ประสานไทย