ผลงานสถาปนิกเอเชียใน World Architecture Festival 2017

World Architecture Festival 2017 งานมอบรางวัลสถาปัตยกรรมระดับโลก จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยหนึ่งในงานออกแบบเป็นผลงานของสถาปนิกไทยอีกด้วย