ผักแว่น

ผักลิ้นปี่/Clover Fern/Water Clover ชื่อวิทยาศาสตร์: Marsilea crenata C.Presl วงศ์: Marsileaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ พวกเฟินน้ำขนาดเล็ก ลำต้น: ขนาดเล็ก ทอดเลื้อยตามชายน้ำ ริมตลิ่ง หรือที่ชื้นแฉะ ใบ: มีใบย่อยเล็กเป็นแผ่นบาง ๆ 4 แฉก เมื่อยังอ่อนใบม้วนงอคล้ายตะขอ สีแดงเรื่อ พอโตเต็มที่คลี่ออกและเปลี่ยนเป็นสีเขียว มีนวลปกคลุม ที่โคนก้านใบมีอับสปอร์ชูตั้งขึ้นคล้ายเมล็ดถั่ว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำแห้ง จากนั้นต้นจะตาย ไม่มีดอก ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัดใบจะซีดกว่าปลูกในที่มีแสงรำไร ควรได้รับน้ำมากขึ้น ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 15-30 ซม. แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: ปักชำไหลหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ภาคใต้เรียก “ผักลิ้นปี่” เป็นผักพื้นบ้านที่ให้ธาตุไนอะซิน (niacin) สูงถึง 3 มิลลิกรัม ชาวเหนือเชื่อว่าหญิงมีครรภ์ไม่ควรกิน เพราะจะทำให้รกพันคอเด็ก และปวดท้องก่อนคลอดนาน