[TAIWAN ISSUE] RUSTIC JOURNEY 02- TRUFFLES LIVING

คลังแสงพร็อปส์ประกอบฉากจากภาพยนตร์ซอมบี้ จากโรงเรียนอนุบาลเดิมถูกรีโนเวตกลายเป็นแอนทีคช็อปและคาเฟ่