Taxidermy cafe

ชวนจิบกาแฟแบบชิลๆ ที่คาเฟ่ฮิป Taxidermy cafe ในบรรยากาศดิบเท่ของผนังอิฐสีขาว และปูนเปลือยเก๋ขึ้นอีกด้วยคอลเล็คชั่นของสะสมของเจ้าของร้าน