Split-Level Home มาทำความรู้จัก บ้านเล่นระดับ กัน

บ้านเล่นระดับ เกิดขึ้นในช่วงปี 1930 ในสหรัฐอเมริกา  เพราะความต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นในบ้านขนาดจำกัด  จึงทำชั้นใต้ดินให้ครึ่งบนอยู่เหนือพื้นดินและเจาะ…