P30 House ความงามไร้กาลเวลากับ บ้านโมเดิร์น ที่สอดแทรกบรรยากาศทรอปิคัล

ข้อดีของภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น (Tropical) นั้นทำให้ บ้านโมเดิร์น ที่ออกแบบในพื้นที่แถบนี้สามารถสร้างสรรค์พื้นที่ที่เปิดรับธรรมชาติ และอยู่กับสภาพอากาศได้อย่างดี ไม่เหมือนบ้านในเขตอื่น ๆของโลกที่อาจจะหนาวจนเกินไปจนต้องปิดตัวเองไว้ภายใน หรือร้อนจนต้องทำบังแดดปิดกั้นไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ Semi-Outdoor ได้โดยสะดวก นี่คือความละเมียดละไมในงานออกแบบที่คิดคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเลือกใช้วัสดุ ลักษณะพื้นที่ ให้มีจังหวะที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เกิดเป็นความหรูหราที่ไม่มีที่ใดเหมือน กับ P30 House โดย Normal Practice บ้านที่รุ่มรวยไปด้วยความรื่นรมบนนิยามแบบ Modern Tropical

TJ HOUSE บ้านโมเดิร์น ที่เชื่อมโยงมุมมองอันร่มรื่นสู่ทุกพื้นที่

บ้านโมเดิร์น หลังนี้โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติจากภายใน ที่ปิดกั้นความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ไม่ให้กล้ำกรายเข้ามา กับการออกแบบพื้นที่ที่เชื่อมโยง และเปิดมุมมองสู่ธรรมชาติอย่างแยบยล ให้พื้นที่ที่เรียกว่า “บ้าน” เป็นพื้นที่พิเศษของครอบครัว