MODERN FARMHOUSE บ้านกลางแปลง บ้านญี่ปุ่น เรียบโล่ง โปร่งสบายในพื้นที่เกษตรกรรม

บ้านญี่ปุ่น หลังนี้ไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย แต่ยังเป็นเหมือนกล่องบรรจุความทรงจําของคนในครอบครัวที่ไม่มีวันเต็ม ทั้งยังมีสวนหน้าบ้านเป็นแปลงเกษตรที่มอบความสุขและความอิ่มใจให้กับทุกคนในครอบครัว