KOSHISH HOUSE สถาปัตยกรรมยั่งยืน เล่าการใช้งานใหม่ให้วัสดุมีหน้าที่ไม่จำกัด

สร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กระเบื้องดินเผากว่า 14,858 ชิ้น ให้กลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านกึ่งสตูดิโอออกแบบดีไซน์โมเดิร์น