NY HOUSE บ้านโมเดิร์นต่างระดับ ต่างฟังก์ชัน ทรงกล่องซ้อนกล่อง

บ้านโมเดิร์น รูปทรงสี่เหลี่ยม ซ้อนทับกันที่ดึงดูดใจเราได้ตั้งแต่แรกเห็นหลังนี้ ใช้โครงสร้างแบบพื้นไร้คาน (Flat Slab) โดดเด่น แตกต่างจากเพื่อนบ้านรอบ ๆ