IDeA: Innovative Design & Architecture

ที่อยู่: 23/86 อาคารสรชัย ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02-381-1494-95 Facebook: IDeA.Innovative.design.architecture http://www.ide-a.co.th/