ว่านเพชรหึง

กล้วยกา/ว่านงูเหลือม/ว่านหางช้าง/Letter Plan/Queen of the Orchids/Sugar Cane Orchid/Tiger Orchid ชื่อวิทยาศาสตร์: Grammatophyllum speciosum Blume วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย แตกกอขนาดใหญ่ ความสูง: 1 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 3 – 5 เซนติเมตร เห็นข้อปล้องชัดเจน รากกลมอวบ ใบ: เดี่ยว รูปแถบกว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 30 – 60 เซนติเมตร เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอก: ช่อดอกออกจากลำต้นเทียม เป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ ชูตั้ง ยาว 50 – 100 เซนติเมตร ทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อ ดอกบานขนาด 6 […]