FOREST HOUSE I บ้านโมเดิร์นชั้นเดียวเหนือซอกหินกลางวิวธรรมชาติ

บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว หลังล่าสุดจาก Natalie Dionne Architecture สตูดิโอชื่อดังจากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา แตกต่างจากบ้านทั่วไปเพราะถูกสร้างอยู่เหนือซอกหิน สะกดสายตาด้วยวิวธรรมชาติจากหน้าผาอย่างไม่น่าเชื่อ