condominium decorating ideas

-เปลี่ยนห้องคอนโดมิเนียมให้เป็น “บ้าน” – หมายเลขมาตรฐานประจำหนังสือ พิมพ์ครั้งแรก บรรณาธิการ ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์ ขนาดหนังสือ ราคา หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอไอเดียการตกแต่งห้องคอนโดมิเนียมที่ได้เปลี่ยนพื้นที่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน 12 ห้องให้กลายเป็น “บ้าน” ซึ่งสะท้อนการใช้ชีวิต บุคลิก รสนิยม และความสุขของผู้อยู่อาศัยผ่านหลากหลายสไตล์การตกแต่ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังนำไอเดียไปใช้ได้โดยไม่จำกัดลักษณะที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือมุมใดมุมหนึ่งที่ต้องการความรู้สึกอบอุ่น ซึ่งเป็นอีกสิ่งยืนยันว่า ความสุขในบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง เราต่างมีคำตอบแล้วค่อย ๆ มาเรียงร้อยคำตอบเหล่านั้นให้เป็นจริงกัน