พวงชมพู

Chain of Love/Confederate Vine/Coral Vine/Hearts on a Chain/Honolulu Creeper/Mexican Creeper/Mountain Rose/Pink Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Antigonon leptopus Hook. & Arn. วงศ์: Polygonaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ลำต้น:เลื้อยได้ไกล 5 – 12 เมตร ใบ:ใบรูปหัวใจ กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ มีมือพันที่ปลายยอดและซอกใบ ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือชมพู 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ออกดอกตลอดปี ดอกดกในฤดูร้อน ผล: ผลคล้ายรูปหัวใจ […]