ว่านกวักเงินกวักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema cochinchinensis Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ต้นเป็นพุ่ม ความสูง: 40 – 60 เซนติเมตร ลำต้น: มีเหง้าสั้น ๆ รากอวบน้ำ สีขาว ใบ: เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี ใบหนา สีเขียวเข้ม มีจุดสีขาวกระจายเล็กน้อย ดอก: เป็นช่อเชิงลด มีกาบออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ใบประดับรองรับช่อดอกสีเขียวอ่อน ปลีดอกสีขาวนวล ดิน: ดินร่วน นิยมใช้ดินใบก้ามปู น้ำ: ปานกลาง ในฤดูหนาวควรงดให้น้ำ เพื่อป้องกันหัวเน่า แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเป็นไม้กระถาง เมื่อต้นมีอายุมากขึ้น ลำต้นจะมีขนาดใหญ่ 2 – 3 เซนติเมตร เชื่อกันว่า […]