พวงชมพู

Chain of Love / Confederate Vine / Coral Vine / Hearts on a Chain / Honolulu Creeper / Mexican Creeper / Mountain Rose / Pink Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Antigonon leptopus Hook. & Arn. วงศ์: Polygonaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ลำต้น:เลื้อยได้ไกล 5 – 12 เมตร ใบ:ใบรูปหัวใจ กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ […]