ห้องครัวยุคใหม่ สวยได้ไม่ต้องซ่อน

นิยามของ ห้องครัวยุคใหม่ นั้นต่างออกไป คำว่า “ครัว” มีนัยถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวด้วย เป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม การพบปะและสังสรรค์ของคนในบ้าน…