INSIDE-OUT HOUSE โลกกลับด้านที่จับสเปซภายนอกมาไว้ในบ้าน

บ้านโมเดิร์นที่ออกแบบภายนอกทึบตันให้ตัดขาดจากโลกภายนอก ป้องกันเสียงรบกวนจากทางด่วน แต่สเปซภายในกลับเสมือนเป็นพื้นที่ภายนอก ด้วยการเปิด 5 คอร์ตเชื่อมต่อสเปซแนวตั้งและแนวนอน ให้แสงแดด สายลม และท้องฟ้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแบบเป็นส่วนตัว DESIGNER DIRECTORY ออกแบบ: Studio Krubka หากมองจากภายนอกบ้านจะเห็นแต่กรอบผนังทึบตันสีเข้มที่ดูตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง เพราะพื้นที่ตั้งของบ้านอยู่ท่ามกลางย่านที่พักอาศัยหนาแน่นมาก มีบ้านพักอาศัยล้อมรอบอาคารทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าบ้านเป็นถนนซอยแคบ อีกทั้งหลังบ้านยังอยู่ใกล้กับทางด่วนที่มีเสียงรบกวนสูง โจทย์จากเจ้าของบ้านที่ให้ไว้กับสถาปนิก – คุณดนัย สุราสา แห่ง Studio Krubka Co.,Ltd. คือต้องการความเป็นส่วนตัวสูงที่สุด ไม่อยากให้คนภายนอกมองเข้ามาเห็นการใช้ชีวิตภายในบ้านได้เลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ชอบเสียงดัง แต่กลับชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และชอบระเบียงที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลา ซึ่งมีความขัดแย้งค่อนข้างสูงกับบริบทที่ตั้งอาคาร การวางผังเรือนไทยจึงถูกนำมาพิจารณา และใช้เป็นแนวคิดตั้งต้นในการออกแบบวางผังบ้านหลังนี้ บ้านโมเดิร์นมีคอร์ต แนวคิดผังเรือนไทยในบ้านทึบ แน่นอนว่าไม่สามารถนำการวางผังแบบเรือนไทยมาใช้ได้แบบตรงไปตรงมา ผู้ออกแบบสังเกตว่าการวางผังเรือนไทยนั้น เป็นการจัดวางกลุ่มอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง โดยมีชานเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมและกลุ่มอาคารต่างๆเข้าด้วยกัน การจัดวางตำแหน่งของอาคารแต่ละหลังนั้น เป็นการจัดวางที่คำนึงถึงทิศทางแดดและการระบายอากาศเป็นสำคัญ บ้านนี้ได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางผังและการออกแบบรูปตัดของอาคาร เพื่อกำหนดการวางตัวของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 5 คอร์ตเล็กใหญ่ที่สัมพันธ์กับแรงลม ออกแบบสเปซภายในบ้านให้กลุ่มของกิจกรรมแต่ละก้อนวางตัวเหลื่อมล้ำ สลับกันไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยคำนึงถึงทิศทางลมเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดคอร์ตขนาดน้อยใหญ่ขึ้นจำนวน 5 […]