แคนา

แคนา ต้นไม้นิยมใช้เป็นไม้จัดสวนในบ้านจัดสรร ที่โครงการหมู่บ้านเลือกใช้ โตไว และใบโปร่ง ลมพัดผ่านเข้าตัวบ้านได้