โรคและแมลงศัตรู เพลี้ยต่างๆ ที่พบในฤดูร้อน

แมลงศัตรูที่เข้าทำลายพืชปลูกในฤดูร้อน เพลี้ย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไรแดง และโรคพืชต่างๆ ที่ระบาดในช่วงฤดูร้อน ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ