ขมิ้นเครือ

เครืออวดเชือก/แหนเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์: Combretum latifolium BL. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 10 เมตร  ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน โคนมน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอก: ออกเป็นช่อแน่นรอบแกน ช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตรกลีบรองดอกเป็นหลอด ปลายบานเป็นถ้วย กลีบดอกสีเขียวอ่อน 4 กลีบ ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม ผล: แข็ง รูปรี มี 4 ปีก เมื่อแก่สีน้ำตาลอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมลำธารมี่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึง 600 เมตร ทางสมุนไพรใช้เนื้อไม้บดละลายน้ำอุ่นเป็นยาธาตุ บำรุงโลหิต ขับประจำเดือน